Het Nationaler Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen (pdf) werd in Berlijn gepresenteerd door Otto Schily, minister van Binnenlandse Zaken. "We worden geconfronteerd met nieuwe bedreigingen, die van een andere kwaliteit en kwantiteit zijn dan voorheen", lichtte de minister toe.

De cijfers liegen er niet om. Het aantal nieuwe virussen en wormen was in de tweede helft van 2004 vier keer zo hoog als in dezelfde periode in het jaar ervoor. De schade van phishingaanvallen wordt momenteel geschat op 2,5 miljard euro, wereldwijd.

Het plan heeft drie speerpunten: preventieve bescherming ('preventie'), het treffen van tegenmaatregelen ('reactie') en de ontwikkeling en implementatie van beveiligingsstandaarden ('duurzaamheid').

Hotlines

Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zal bij de uitvoering van het plan een belangrijke rol vervullen. Het bureau gaat nieuwe beveiligingsstandaarden introduceren in de publieke sector en richtlijnen opstellen voor de private sector.

Ook zal er door het bureau een centrum worden opgezet, dat zal samenwerken met verschillende beveiligingsbedrijven. Het centrum zal onder andere e-mailalerts verzenden en ondersteuning bieden via hotlines.

Volgens Schily onderschatten bedrijven en consumenten de noodzaak van een goede systeembeveiliging. "Er wordt pas actie ondernomen als er een accuut probleem is", aldus de minister.