De Duitse overheid heeft een nieuwe wet goedgekeurd, die het in voorkomende gevallen makkelijker moet maken om communicatie af te tappen van vaste of mobiele telefoons, alsmede van e-mail, fax en SMS-berichten (short message service). Met deze stap volgt Duitsland enkele andere Westerse landen zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, die na de aanslagen in de VS september jongstleden hun wetgeving op dit punt al hadden aangescherpt. De nieuwe wet verplicht netwerkproviders om apparatuur te installeren en te onderhouden en om bijbehorende procedures in werking te kunnen stellen, waarmee zij de overheid, indien zij daar om vraagt, toegang kunnen verschaffen tot het elektronische verkeer van hun klanten. De nieuwe vereisten gelden voor aanbieders van 'openbare telecommunicatiesystemen', zoals spraak en mobiele telefonie, en voor aanbieders van e-mail accounts, maar niet voor internetaanbieders (ISP's, Internet Service Providers). Dat hoeft ook niet, omdat de wet tevens bepaalt dat de aanbieders van verbindingen naar de ISP ook aan de nieuwe regels moeten voldoen en dus afluisterapparatuur moeten plaatsen. In Duitsland is de grootste aanbieder van deze lijnen Deutsche Telekom, waarvan de Duitse overheid nog steeds grootaandeelhouder is. Veel te duur Voorstellen voor een aanscherping van de afluistermogelijkheden lagen in Duitsland al voor 11 september jongstleden op tafel, maar werden zwaar bekritiseerd door de IT- en telecomindustrie. Belangrijkste grief was dat het veel te duur was om overal dergelijke apparatuur te installeren en de bijbehorende boekhouding te voeren. Daarom is men 27 september akkoord gegaan met een compromisvoorstel. Hoewel de Duitse IT-lobby BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) niet over alle punten van het compromisvoorstel tevreden is, liet het in een verklaring weten dat "de nieuwe wet een acceptabel compromis vormt tussen het rechtmatige belang van de staat om telecommunicatie- en internetverkeer af te tappen, en tussen de technische en economische aspecten van het implementeren daarvan". De BITKOM is vooral blij dat een eerder voorstel, dat een grootschalige surveillance van alle gebruikers van ISP's behelsde, van tafel is. In plaats daarvan zijn de opsporingsactiviteiten nu gericht op netwerkconnecties van gebruikers, wat vooral voor kleinere netwerk- en serviceproviders een belangrijke lastenverlichting betekent. Kritiek Privacy-groeperingen daarentegen zijn minder blij met deze nieuwe wet en waarschuwen voor het ontstaan van een 'controlestaat'. In een gezamenlijke verklaringen schrijven twaalf actiegroepen dat "de balans tussen de wettelijk gegarandeerde burgerlijke vrijheid en het recht van de staat om opsporingswerkzaamheden te verrichten niet – zoals nu het geval is – afgeschaft moet worden ter wille van een abstracte staatsveiligheid". Tot de ondertekenaars behoren onder meer de Chaos Computer Club (CCC), een van de oudste hackerclubs ter wereld.