John Wiley & Sons, uitgever van de educatieve For Dummies-boeken, klaagt 27 Bittorrentgebruikers aan voor copyrightschending. De gebruikers worden aangeklaagd voor het illegaal verspreiden van pdf's van 'For Dummies-boeken zoals Photoshop CS5, Dreamweaver CS5 en Wordpress, meldt techsite Torrentfreak.

Het is voor het eerst dat een boekuitgever Torrentgebruikers aanklaagt voor piraterij. Zij treden hiermee in de voetsporen van de muziekindustrie en filmindustrie die, vooral in de VS, al jaren individuele downloaders voor de rechter sleept en miljoenenboetes eist.

74.000 keer gedownload

Gebruikers op de file-sharing site Demonoid.me hebben de boeken in pdf-vorm ruim 74.000 gedownload. Het precieze bedrag dat de uitgever hierdoor aan verlies lijdt is niet te zeggen, maar volgens de aanklacht in ieder geval 'enorm'. De uitgever eist van de piraten een vergoeding voor de gederfde inkomsten, opgelopen schade en vervuiling van de merknaam.

Volgens de aanklacht schenden de gebruikers bewust de auteursrechten en zetten ze anderen via de p2p-sites aan om ook te schenden.

De identiteit van de 27 mensen is onbekend bij de uitgever. Bij de aanklacht is een overzicht bijgeleverd met ip-adressen en Internet providers. Allen zijn woonachtig in de staat van New York.

200 miljoen boeken

Niet alleen Wiley & Sons, maar ook de schrijvers lijden door de piraterij grote financiële schade, aldus de aanklacht. De schrijvers dragen hun auteursrechten bij publicatie over aan de uitgever en zijn afhankelijk van royalties van de verkoop. De uitgever vreest dat de derving aan inkomsten ervoor zorgt dat er minder boeken geschreven en gepubliceerd worden.

Van de 'For Dummies'-boeken zijn 1.800 titels verschenen, vertaald in 30 landen. Sinds de eerste uitgave, 'DOS for Dummies' (1991), zijn 200 miljoen kopieën verkocht. De educatieve boeken berichten op eenvoudige wijze over technologie, gezondheid, geschiedenis en financiën.