Het kabinet komt met een voorstel om het grondwettelijk beschermde brief- telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar recente communicatievormen. De formulering moet meer technologieneutraal zodat ook toekomstige communicatiemiddelen worden gedekt. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Toekomstvaste bescherming

“Met de meer techniekonafhankelijke formulering 'brief- en telecommunicatiegeheim' wordt de bescherming die artikel 13 van de Grondwet biedt uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen zoals e-mail, besloten communicatie via sociale media en de opslag van persoonlijke bestanden in de 'cloud'", schrijft de regering.

Digitale communicatie als e-mail en chats zijn formeel al wel beschermd middels lagere wetgeving, maar krijgen nu extra aandacht in de Grondwet. Vanaf 1 oktober is er eerst nog een online consultatie over het voorstel.