Neelie Kroes liet eerder deze week onverbloemd haar blijdschap blijken omdat Firefox "eindelijk" beschikbaar komt voor haar medewerkers. Sinds 9 maart 2010 is ze aangesteld als Eurocommissaris Digitale Agenda en maakt zij zich sterk voor open source software ten faveure van gesloten programma's.

IT-departement gebruikte het al langer

Toch kan ook zij maar moeilijk een snelle kentering in gang zetten. Want hoewel Firefox inderdaad beschikbaar komt als tweede browser naast Internet Explorer (IE) voor de medewerkers van de Europese Commissie (EC), is het nog niet zo ver. "Het is op dit moment onderweg", laat een woordvoerder van het Europese IT-departement weten.

Verandering is dus blijkbaar ook op browserniveau lastiger door te voeren dan gedacht. "IT-developers en webmasters hebben Firefox en andere browsers al enkele jaren in gebruik", aldus de woordvoerder tegen Webwereld. "Dit om er zorg voor te dragen dat alle webapplicaties en websites van de Commissie browserneutraal zijn."

Veilgheid staat voorop

In 2010 besloot de commissie de situatie te heroverwegen. Er werd besloten om de eindgebruikers te voorzien van een tweede, alternatieve browser. "Alle webbrowsers hebben, net zoals ieder ander softwareproduct, van tijd tot tijd mogelijk beveiligingsrisico's en daarom raadt de beveiligingsdienst aan meer dan twee browsers te installeren. Om die reden, ondanks dat het uitrollen van een tweede browser inhoudt dat er verdere kosten moeten worden gemaakt op ondersteuningsgebied, heeft de Commissie besloten een additionele browser te installeren", wijdt de zegsman uit.

Er werd gekozen voor Firefox omdat het IT-departement al ervaring had met de browser. "Firefox leek de meest voor de hand liggende kandidaat voor deze operatie." Om zeker van hun zaak te zijn werd er een enquête gehouden onder medewerkers. Die bevestigde dat Firefox een van de meest gebruikte browsers voor thuisgebruik was. De werknemers gaven aan dat de open source browser ook de voorkeur verdient op het werk.

In toekomst altijd twee browsers

De uitrol wordt nu in gang gezet nadat "de verantwoordelijke instantie het veiligheidsbeleid van Firefox formeel heeft goedgekeurd". Het is de bedoeling dat in de toekomst het invoeren van een twee-browser-beleid standaard hoort bij de implementatie van nieuwe autmatiseringsplatform voor de burelen van de de Europese Commissie.

Dit is exemplarisch voor de moeilijkheden waarmee ict-veranderingen bij de overheid tot stand komen. Voor ambtenaren gaat dit vaak langzaam. Voor ministers is dit vaak een andere zaak zo bewezen Maxime Verhagen en Jan Kees de Jager. Verhagen dwong het gebruik van een iPhone af, De Jager deed hetzelfde voor zijn Android-toestel.