De Europese Commissaris voor Buitenlandse Zaken, Catherine Ashton, vindt het niet nodig dat er meer en betere regelgeving komt om de rechten van de Europese burgers te beschermen. Dat zei ze op de Cyberspace Conference in het Hongaarse Budapest, meldt de IDG News Service, dat er fijntjes bij opmerkt dat Ashton nog wel bezig is met Europabrede wetgeving op het gebied van cybercriminaliteit.

Rechten van burgers genoeg gewaarborgd

Ashton vindt dat de rechten van de burgers op het internet genoeg is gegarandeerd volgens het Internationale Convenant op de Burger- en Politieke Rechten en de Geneefse Conventie. “We zullen altijd wegen vinden om de principes van die algemeen geaccepteerde wetten ook in dit nieuwe domein van toepassing te laten zijn. Dat is beter dan het opstellen van nieuwe wetten."

Het Internationale Convenant op de Burgerrechten regelt onder meer het recht op privacy, het recht op vrijheid van meningsuiting en het bestraffen op aanzetten tot haat. De Geneefse Conventie beschermt de navolging van wetten gedurende oorlogstijd. Maar om de cybercrime te bestrijden, grijpt Ashton terug op de Budapest Conventie.

Nieuwe Cyber Security Strategy

Dat is een internationaal verdrag om cybercrime te bestrijden door de nationale wetten met elkaar in overeenstemming te brengen en is onder meer getekend door Canada, Japan en China, naast natuurlijk de Europese Unie.

Ashton is momenteel bezig met het ontwerpen van een nieuwe Cyber Security Strategy voor de Europese Unie, die eind dit jaar klaar moet zijn. Die strategie is nauw gerelateerd aan de Budapest Conventie en moet de “bereidheid van de Europese lidstaten om beveiligingsvraagstukken aan de gaan, harmoniseren."