Dat stelt Reding in een antwoord op vragen van Europarlementari├źr Sophie in 't Veld (D66/ALDE). "De keuze om gecentraliseerde of gedecentraliseerde databases op te zetten voor de opslag van biometrische persoonsgegevens wordt aan de lidstaten overgelaten", schrijft de Eurocommissaris. Ze werd gevraagd naar haar standpunten over de Nederlandse vingerafdrukdatabase. De overheid plant op dit moment een centrale database waar de vingerafdrukken van alle Nederlanders worden opgeslagen. Die biometrische gegevens worden gebruikt in de nieuwe paspoorten.

In Nederland is er weerstand tegen deze database en ook twijfel in de Tweede Kamer of het wel verstandig is persoonsgegevens van alle Nederlanders centraal op te slaan. Reding houdt zich relatief op de vlakte in haar antwoorden. Ze wijst er wel op dat "enkele nationale gegevensbeschermingsautoriteiten de voorkeur geven aan decentrale opslag van biometrische persoonsgegevens".

Geen duidelijk standpunt

De Eurocommissaris neemt geen duidelijk standpunt voor of tegen de database, maar zegt dat als Nederland zich aan de wetten en regels houdt, dat er geen probleem is. Het blijft onduidelijk of een dergelijke opslag van gegevens mogelijk in strijd is met de wet.

Dit tot ongenoegen van In 't Veld die stelt dat Reding zich liever niet wil mengen in deze kwestie. "Het is geen antwoord. Mijn vraag is in wezen 'houdt Nederland zich aan de wet?' en haar antwoord is: 'dit is wat de wet zegt'. Maar daarmee heeft ze nog niet mijn vraag beantwoord", aldus In 't Veld tegen Webwereld.

Precedent

Bovendien stelt Reding dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) er is om dit te handhaven. Niet waar volgens In 't Veld. "Zij hebben een advies gegeven dat de regering naast zich neer heeft gelegd. Wat willen ze verder nog doen? De regering een boete van 5000 euro opleggen?"

Ze wijst er verder op dat het al eens eerder is gebeurd dat een vingerafdrukdatabase voor veel meer doeleinden wordt gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat gebeurde met EURODAC, een systeem voor de opslag van gegevens van asielzoekers, die nu waarschijnlijk toch gebruikt gaat worden voor opsporing terwijl bij de oprichting was afgesproken dat dit nooit zou gebeuren.

Nieuwe vragen

Omdat In 't Veld het vermoeden heeft dat de database in strijd is met de wet is ze vastbesloten door te zetten totdat er een antwoord komt. Ze had deze ontwijkende antwoorden wel verwacht en schildert haar taak in het parlement af als "zwemmen in pindakaas". "Het is moeizaam altijd maar zo gaat het vaak", zegt ze.

"Ik heb nu in een tweeregelig briefje gezet: dankuwel voor de opsomming van wat er in de wet staat. Maar ik heb nog geen antwoord gekregen op hoe u dan de Nederlandse situatie beoordeelt." Daar moet Reding binnen 15 dagen op reageren.

De antwoorden van Reding

a019021 (2)