Torpig is er al sinds 2006 en nu kun je in het rapport dat de onderzoekers hebben uitgebracht (pdf) lezen wat het in de tussentijd allemaal heeft uitgevreten, gesteld dat deze tien dagen representatief zijn voor de voorafgaande jaren. Dat levert niet zozeer verrassende resultaten op, maar het is toch de moeite waard om er kennis van te nemen.

Torpig is ontworpen om gevoelige informatie te stelen, zoals gegevens over bankrekeningen en credit cards. In de periode dat de onderzoekers meekeken kregen ze 180.000 infecties te zien en er werd meer dan 70GB aan data opgehaald. Daaronder zaten bijna 300.000 paren van gebruikersnamen en wachtwoorden.

Uit die data hebben de onderzoekers ook nog heel duidelijk weten te maken dat de wachtwoorden die gebruikt worden vaak niet erg sterk zijn. Bovendien worden wachtwoorden vaak hergebruikt.

Een andere aardig resultaat is dat een groot deel van de mensen die werken op een geïnfecteerde machine zich zorgen maakt over hun veiligheid online. In maar liefst 10% van de berichten die werden onderschept gingen over phishing, virussen en spyware. Slechts een handje vol mensen bleken te vermoeden dat ze een geïnfecteerde machine gebruikten.

Uit het onderzoek bleek ook dat het botnet minder groot is dan geschat. Dat is in ieder geval nog een beetje goed nieuws.

Bron: Techworld