De chip in het document is niet zichtbaar en bevat informatie zoals de volledige naam van de houder, geboortedatum en sofinummer en een foto. De chip kan in een machine uitgelezen worden.

De gezichtsopname die in de chip is opgeslagen, is in kleur en maakt een betere vergelijking mogelijk met de houder van het document, stelt het ministerie. Of een paspoort een chip bevat, is te herkennen aan een symbool. Internationaal is afgesproken dat alle reisdocumenten met een chip dit symbool hebben.

Het persoonsdocument is wel duurder dan het huidige paspoort. Het paspoort zal ongeveer acht euro meer kosten. De maximale prijs van het paspoort in Nederland is 47,45 euro.

Het nieuwe paspoort is nodig om aan de Europese voorschriften te voldoen. Het eerste elektronische paspoort waarop ook vingerafdrukken worden bewaard, moet uiterlijk voor 28 juni 2009 worden uitgegeven.