De kritiek spitst zich vooral toe op de invoering van het Landelijk Schakelpunt (LSP), dat lokaal of regionaal opgeslagen medische gegevens toegankelijk moet maken. De leden van de Eerste Kamer hebben bezwaren tegen de opzet. Zij twijfelen aan de bescherming van de privacy van patiënten als het EPD (elektronisch patientendossier) in de huidige vorm landelijk wordt doorgevoerd.

Niet zó

“Waarom deze wet zo en waarom deze wet nu?”, vraagt VVD-senator Heleen Dupuis namens haar fractie, bericht de eerste Kamer. De PvdA en de SP willen de geplande invoering van het EPD op de schop gooien. Deze twee partijen pleiten voor geleidelijke invoering op kleine schaal en ‘van onderaf’. EPD’s zouden dus eerst regionaal opgezet moeten worden.

“De les uit het verleden is om dergelijke systemen kleinschalig te houden in het belang van risicobeperking ten aanzien van de betrouwbaarheid”, aldus senator Ing Yoe Tan van de PvdA. Haar SP-collega Tineke Slagter-Roukema beaamt dat: “Houd systemen kleinschalig, het risico op schending op van privacy wordt daarmee beperkt en is beter te overzien.”

Voorlopig beperkt

Het CDA ziet wel wat in een landelijk EPD, maar stelt daaraan nog voorwaarden. Dat omvat onder meer een voorlopige beperking waarbij het EPD slechts een ‘waarneemdossier’ en een medicatiedossier is. Daarna kan volgens het CDA een uitbreiding wel worden gedaan. D66 is ook voorstander van een landelijk EPD, maar maakt zich ook zorgen over de beveiliging van de persoonlijke gegevens van patiënten.

De behandeling van het wetsvoorstel gisteren is opgeschort, op verzoek van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij wil extra bedenktijd om een antwoord te formuleren op de vele bezwaren die de Eerste Kamer heeft tegen het EPD. De behandeling van het wetsvoorstel gaat op 29 maart verder. Voor die tijd komt de minister met een schriftelijke reactie op de bedenkingen en vragen van de Senaatsfracties.