Nederlandse banken zijn steeds minder coulant met het vergoeden van frauduleuze transacties met internetbankieren. Dat meldt minister Dijsselbloem van Financiële Zaken in antwoord op Kamervragen.

Kritischer naar klant bij fraude

“Tot op heden hebben banken vaak coulance getoond door vrijwel alle schade te vergoeden die klanten lijden door internetcriminaliteit. Merkbaar is een tendens dat banken kritischer kijken of er bij gedupeerde klanten sprake is van opzet of grove nalatigheid."

Overigens hebben ook klanten die alleen maar slordig zijn een gedeelde aansprakelijkheid. “In gevallen waarin de consument de door zijn bank voorgeschreven veiligheidsvoorschriften (te vinden in de productvoorwaarden van de betreffende bank) niet heeft nageleefd, is hij, sinds de implementatie van de richtlijn betaaldiensten in beginsel niet verder aansprakelijk dan tot een bedrag van 150 euro", schrijft de minister. Dit is vastgelegd in de wet.

Banken hameren er al jaren op veiligheidsmaatregelen bij de consument. Dat varieert van je PIN-code geheim houden, een moeilijk wachtwoord kiezen, oppassen voor phishingmails en een up-to-date virusscanner op de computer hebben.

Bank beoordeelt aansprakelijkheid klant

Banken doen na elk fraudegeval onderzoek en beoordelen dan zelf of er sprake is van slordigheid, grove nalatigheid of zelfs opzet bij de klant, vertelt de zegsman van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De klant kan daar tegen eventueel in beroep gaan. Het is niet bekend hoe vaak Nederlandse banken momenteel dit eigen risico van 150 euro in rekening brengen na fraude.