Die kostengrens van het vorig jaar al aangekondigde onderzoek blijkt uit de openbare aanbesteding die nu is gedaan voor dit project. De Tweede Kamer heeft het parlementaire onderzoek naar ict-projecten openbaar aanbesteed. Via Tenderned kunnen bureaus die dat onderzoek willen bijstaan, zich inschrijven.

Specifieke ict-analyse

Het gaat om 'onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen' wat betreft ict-projecten bij de overheid. Het onderzoek naar de misstanden in de ict-huishouding van de overheid komt nadat de Tweede Kamer op 6 december 2011 had ingestemd met drie parlementaire onderzoeken, waarbij eentje specifiek gaat over de ict-projecten bij de overheid.

Het doel van het onderzoek is tweeledig, zo heeft een parlementaire werkgroep vastgesteld. Enerzijds moet de onderzoekscommissie de zogeheten misgelopen maatschappelijke effecten in kaart brengen, die het gevolg zijn van het niet op orde hebben van de “informatieprocessen en -stromen van de overheid door middel van ICT(-projecten)". Anderzijds moet de commissie duidelijk maken wat nu de eerste belangrijkste stappen zijn om de overheids-ict optimaal te krijgen. Met de berekening van de “misgelopen maatschappelijke effecten" moeten onder meer de maatschappelijke en financiële kosten duidelijk worden.

Naar aanleiding van DigiNotar

Het voorstel tot een parlementair onderzoek is vorig jaar ingediend door Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Ger Koopmans (CDA). De overige fracties in de Tweede Kamer hebben dit voorstel gesteund. Gesthuizen pleit al langer voor een parlementair onderzoek, mede naar aanleiding van het debacle met DigiNotar, toen hackers in staat bleken beveiligingscertificaten te vervalsen. Daardoor kon de communicatie met belangrijke (overheids)websites worden afgetapt door kwaadwillenden.

Het parlementair onderzoek is vervolgens noodgedwongen op de plank blijven liggen. De Tweede Kamer kwam namelijk capaciteit te kort omdat er nog twee andere parlementaire onderzoeken liepen. Tweede Kamerlid Ton Elias van de VVD heeft vlak voor de zomer nog aangedrongen op een versnelling van de zaak, met de bedoeling de Europese aanbesteding al in augustus openbaar te maken. Dat is dus niet gelukt. Elias was gekozen tot voorzitter van de 'tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid', die het onderzoek voorbereidde.

Tot begin 2014

De inschrijving voor de aanbesteding sluit op 13 december. Na de gunning van de opdracht gaat het parlementaire onderzoek van start. Dat moet worden afgerond in het eerste kwartaal van 2014, waarna de Tweede Kamer het eindrapport overhandigd krijgt.