Dat schrijft het ministerie van VWS in de toelichting op de begroting voor 2010. Het kabinet heeft 15 miljoen gereserveerd voor de invoering door gemeenten van het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg en de zogeheten Verwijsindex Risicojongeren.

Volgens het ministerie wordt in 2010 het Landelijk Schakel Punt (LSP) voor veilige overdracht van dossiers afgerond en starten de organisaties in de jeugdzorg met het aansluiten op het LSP. Ook wordt de digitaliseringsplicht van kracht.

Tot 18 jaar

Het Elektronisch Kinddossier is een digitaal dossier waarin informatie over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van nul tot 18 jaar wordt bijgehouden door instellingen in de Jeugdgezondheidszorg.

Rond het EKD ontstond eind vorig jaar in de media en de politiek ophef toen bleek dat ook aanwezigheid, type en kleur van schaamhaar in de database wordt vastgelegd.

Databank risicojongeren

Volgend jaar treedt ook de Wet Verwijsindex risicojongeren in werking, waarmee de Tweede Kamer in juli akkoord ging. Via deze online database worden instanties onderling geattendeerd op problemen van jongeren tot 23 jaar. Als over dezelfde

jeugdige eerder een melding is gedaan, krijgen de meldende medewerkers een e-mail waarin staat dat zij de Verwijsindex moeten raadplegen.

Met de databank wordt volgens het ministerie van VWS nu proefgedraaid in meer dan 120 gemeenten. 'De bijna 70.000 meldingen die in de eerste helft van 2009 zijn gedaan, hebben geleid tot ruim 11.000 contacten tussen professionals over de hulpverlening aan de jongeren. Volgend jaar moeten alle gemeenten op de verwijsindex zijn aangesloten.