De nieuwe wet is eind vorige week door de Britse Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd, schrijft The Register. Het belangrijkste verschil met de oude wet tegen inbreuk op de auteursrechten is maximumstraf die is verhoogd van twee tot tien jaar. Het gaat hierbij onder meer om het vervaardigen van nep-merkartikelen, illegale software, illegale games en decoders. Daarnaast is de wet zo ruim opgesteld dat zelfs valsmunterij onder inbreuk op de auteursrechten valt. Ook vallen schendingen van het handelsmerk voortaan binnen de nieuwe wet. De wet is ingediend door kamerlid Vincent Cable. Hij ziet drie voordelen: "Het beschermt consumenten, het versterkt politie en justitie in hun strijd tegen de piraten en het zorgt dat de schade die jaarlijks wordt geleden door het maken van illegale kopieën wordt teruggebracht." Volgens Cable lijdt de Britse industrie jaarlijks voor 13,3 miljard euro verlies door vervalsingen en piraterij. De Britse koepelorganisatie tegen vervalsing en piraterij, waarin de gamesindustrie, software-uitgevers en de muziekbranche is vertegenwoordigd, spreekt over een `belangrijke stap in de herziening van de auteurs- en handelsmerkwet'.