Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het PRISM-spionageprogramma van de Amerikanen sterk wordt veroordeeld. Het EP roept daarin ook de Europese Commissie op om volledige openheid van president Obama en diens juridische topman Eric Holder te eisen over PRISM. Zolang die openheid er nog niet is, moeten worden overwogen alle overdrachten van persoonlijke informatie, zoals passagiersinformatie, tijdelijk stop te zetten.

Staken van data-overdracht als machtsmiddel

Het staken van informatieoverdracht wordt dan als machtsmiddel ingezet in het overleg met de Amerikanen over een verbetering van de bescherming van informatie over Europese burgers. Het Europees Parlement is in de eindfase van het vaststellen van een nieuwe informatiebeschermingswet en daarin speelt met name de beperkingen die Amerikaanse wetten op dat gebied opleggen. De VS zal die fundamentele rechten van Europese burgers moeten respecteren, aldus het EP.

Het parlement vindt dat Europese burgers het recht moeten hebben bij de Amerikanen op te vragen welke data zij over hen hebben. Ook moeten Europeanen wat dat betreft gelijke toegangsrechten hebben tot het Amerikaanse rechtssysteem als Amerikaanse burgers. Amerikaanse bedrijven die zaken doen in Europa zouden zich op privacygebied moeten houden aan de Europese wetten en niet aan de Amerikaanse. Dit raakt dan onder meer de Patriot Act en de overkoepelde wetgeving FISA.

Handelsrechtenoverleg gaat door

Europa is ook nog met de Amerikanen in onderhandeling over de wederzijdse handelsrechten. Ook daarin zouden de privacyrechten van Europese burgers moeten worden verdedigd. Het lijkt er echter niet op dat die onderhandelingen vanwege PRISM verder in gevaar komen.

Het Europarlement heeft in de nu aangenomen resolutie nog enkele andere vragen aan de Europese Commissie gesteld. Daarnaast oppert het maatregelen geopperd tegen de Amerikanen, zoals een eigen onderzoeks- en controlecommissie op geheime diensten in lidstaten.