Equens staakt de omstreden verkoop van de database van pintransacties, genaamd Equens Marketing Insights, meldt het concern. “Aanleiding voor dit besluit is de maatschappelijke onrust die is ontstaan bij aankondiging dat Equens marketing rapporten op de markt wil brengen die retailers inzicht geeft in het bestedingsgedrag van groepen klanten.”

Exact klantgedrag, maar niet herleidbaar

Equens blijft benadrukken dat de data geanonimiseerd en geaggregeerd zijn, en dus niet herleidbaar tot personen. “Hoewel het product van Equens bedrijven op een integere manier - met respect voor de privacy van pashouders - adviseert is er toch grote bezorgdheid ontstaan. Ook het feit dat de data niet herleidbaar zijn tot individuele pashouders heeft deze bezorgdheid niet kunnen voorkomen.”

Equens zet het product echter wel in de markt als “exact inzicht in klantgedrag”: de database rapporten bieden “herhaal bezoek, omzet per klant, regelmaat, share-of-wallet, loyaliteit, in & uitstroom. Perfect inzicht in overlap winkels, kannibalisatie filialen, verzorgingsgebied, klantverloop.”

De woordvoerder erkent dat dit beeld kan bijdragen aan de onrust. Het product is echter beter vergelijkbaar “met het turven van auto’s langs de snelweg en het noteren van de kleur van de auto”, aldus de zegsman. Het is ook geboren vanuit concrete vraag uit de markt. “Deze data kunnen worden ingezet om de bedrijfsvoering van winkeliers beter te sturen en bijvoorbeeld te bepalen welke marketingactiviteiten het meeste effect hebben op bestedingen.”

Alleen nog bij breed draagvlak

“Nu blijkt dat de plannen toch tot maatschappelijke ontrust leiden, heeft Equens besloten opnieuw met betrokken stakeholders in overleg te treden. Alléén in het geval dat alsnog een breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt zullen verdere stappen worden overwogen”, meldt het concern.

Equens heeft het over voorgenomen activiteiten, maar uit een recente mailing blijkt dat de eerste klanten reeds gebruik maakten van de rapporten. De woordvoerder bevestigt tegenover Webwereld dat het gaat om een pilot. Ook die wordt nu gestaakt.

Ook de partner in het project, database marketeer EDM, is blijkbaar geschrokken van de ophef. Het bedrijf heeft zelfs een reeks tweets erover verwijderd. EDM-manager Robert Feltzer legt uit dat met Equens is afgesproken om "naar aanleiding van de ophef de publiciteit te minimaliseren". Feltzer vindt het verstandig dat het project in de koelkast is gezet, maar is overtuigd dat dit tijdelijk is.

UPDATE: reactie EDM toegevoegd.

NOS legt uit: Consument vaak open boek voor bedrijven: