Google diskwalificeert de uitspraken van Brad Smith van Microsoft dat het concern desgewenst clouddata gaat opslaan in Europa. Het maakt namelijk helemaal niet uit waar de data staat, een Amerikaans bedrijf valt altijd onder Amerikaanse wetten en moet dus sowieso aan alle datavorderingen van de NSA, CIA of FBI voldoen.

Loos gebaar

"Ik begrijp dat als een Amerikaans bedrijf een server in een ander land heeft staan, de Amerikaanse wet nog steeds van kracht is en de data onder de FISA vallen", aldus Schmidt, refererend aan Foreign Intelligence Surveillance Act met bijbehorende geheime rechtbank. "Ik zou het Microsoft vragen. Misschien hebben zij een manier om het te omzeilen."

De opmerking van Microsoft is des te vreemder omdat het bedrijf al veel langer de mogelijkheid aanbiedt om clouddata in een bepaald land of continent op te slaan. Iets wat Google weigert, ondanks eerdere beloften. Bovendien heeft Microsoft ook zelf erkend dat dit voor het Amerikaanse datagraaien uiteindelijk niks uitmaakt.

Amerikaanse wet geldt overal

In 2011 verklaarde Microsoft tegenover Webwereld: "Elk bedrijf dat een vestiging heeft in de VS is bij wet verplicht om gehoor te geven aan een legitiem verzoek van de Amerikaanse overheid tot informatie die het bedrijf in beheer of onder controle heeft. Dit geldt altijd, daarbij maakt het niet uit waar de data is opgeslagen of er andere, conflicterende wettelijke verplichtingen gelden in het land waar de data is opgeslagen."

Schmidt hint op de mogelijkheid dat Microsoft een totaal aparte, niet-Amerikaanse entiteit opricht, maar dat scenario lijkt onwaarschijnlijk. Webwereld heeft Microsoft Nederland om uitleg gevraagd.