Hustinx reageert hiermee op de laatste ontwikkeling rond de Data Protection Framework Decision (DPFD), een basisovereenkomst van de Europese Unie (EU) voor het delen van politie-informatie. Vanaf 2005 wordt er onderhandeld over de DPFD, waarmee het gebruik van persoonlijke gegevens door politiediensten in Europa moet worden geregeld.

Deze week besloot de EU-Ministerraad echter dat de overeenkomst alleen van toepassing zal zijn op data-uitwisseling over de grenzen, bericht The Register. Hustinx wijst erop dat de onderhandelingen over de DPFD hebben geleid tot een compromis, waarbij de privacybescherming is beperkt tot data die uit een ander land afkomstig is.

Al drie keer eerder heeft Hustinx bezwaar gemaakt tegen de besprekingen over de DPFD. Ook heeft hij verzocht om data van een verdachte anders te behandelen dan van een getuige of een veroordeelde. Privacy-experts zijn inmiddels bezorgd dat EU-instellingen zich zo weinig van databescherming en de privacy-toezichthouder aantrekken.