Dat heeft de Europese Commissie (EC) woensdag bekendgemaakt. De voorlichtingscampagne maakt deel uit van een groter actieplan dat er op gericht is om de veiligheid op internet te vergroten. "We moeten de burgers op de hoogte brengen van de gevaren en ze in staat stellen om zichzelf te beschermen", aldus Eurocommissaris Erkki Liikanen op een persconferentie.Behalve aan een voorlichtingscampagne werkt de EC ook aan het harmoniseren van de wetgeving voor computercriminaliteit in de verschillende lidstaten. Hackers zullen harder worden gestraft.Om computervirussen te bestrijden, zullen de verschillende nationale 'computer emergency response teams' (CERTs) meer en beter moeten gaan samenwerken.Daarnaast zal de Europese Unie meer investeren in onderzoek naar computerveiligheid. De komende twee jaar trekt de EU daarvoor 30 miljoen euro uit. Volgens de EC zijn de marktpartijen tot nu toe te traag geweest met het nemen van maatregelen tegen veiligheidsrisico's.De precieze vorm die het actieplan van de EC zal krijgen, is nog niet definitief vastgesteld. De EC roept burgers, instellingen en bedrijven op om per e-mail te reageren op de voorstellen.