De Europese bewaarplicht is in strijd met belangrijke grondrechten en is dus ongeldig. Dat oordeelt het Europese Hof in een baanbrekend arrest, dat het omstreden systeem van dataretentie op de helling zet.

Het EU-Hof komt met een flinke opsomming waarom de richtlijn dataretentie wordt afgeschoten. Het bewaren van alle telecommetadata van alle burgers is een zeer grote inbreuk op de privacy en vereist dus zeer zorgvuldige afwegingen en beperkingen. Die ontbreken, concludeert het Hof, dus is de richtlijn niet proportioneel.

Carte blanche voor datagraaien

Zo is het doel, bestrijding van serieuze misdaad, op zich legitiem, maar ontbreekt een concrete omschrijving in welke gevallen opsporingsdiensten bij deze databerg kunnen. Ook is de toegang "niet afhankelijk gesteld van voorafgaande toetsing door een rechterlijke instantie of een onafhankelijk bestuurslichaam."

Door de uitspraak is de Nederlandse bewaarplicht niet direct ongeldig. Het is aan de politiek om de wet aan te passen, of een 'dappere provider' moet een rechtszaak beginnen. Maar de dataretentiewet moet linksom of rechtsom de prullenbak in.

Ten derde is de bewaartermijn, minimaal zes maanden, maximaal twee jaar, totaal niet onderbouwd en dus arbitrair. Bovendien zijn er geen waarborgen om onrechtmatige toegang en misbruik van gevoelige gegevens te voorkomen. "Ten slotte levert het Hof kritiek op het feit dat de richtlijn niet verplicht stelt dat de gegevens op het grondgebied van de Unie worden bewaard", aldus het Hof in een persverklaring, die daarmee de conclusie van de advocaat-generaal volgt, maar ook op punten verder gaat.

Doorgedrukt ondanks protest

Tegen de bewaarplicht is jaren geprotesteerd, maar het kwam er toch van. Ook nadien ligt de opslag van telecomdata voortdurend onder vuur. In Brussel wordt al gesleuteld aan een aangepaste richtlijn, mede omdat de Duitse hoogste rechter ook al een streep door de dataretentie had gehaald.

In Nederland worden telecomgegevens 1 jaar opgeslagen, en internetdata een half jaar.

D66 is blij met het vonnis van het EU-Hof. "Het is goed dat de wetgever een tik op de vingers krijgt", aldus Europarlementariër Sophie in 't Veld In 't Veld. "Nu kunnen we eindelijk deze ondeugdelijke wet schrappen. Toekomstige wetten voor de bestrijding van terrorisme moeten de toets van de rechtsstaat en de burgerrechten kunnen doorstaan." Ze hekelt wel het feit dat rechters nu "politiek opportunisme" moeten terugfluiten: "Politici moeten instaan voor wetten die passen binnen de kaders van de rechtsstaat."

Maar ook Eurocommissaris Viviande Reding is in haar nopjes over het arrest:

Update: reactie D66, Reding en arrest toegevoegd

Judgment of the ECJ in Digital Rights Ireland data retention challenge by TJ McIntyre