Er wordt al sinds 2017 gesproken over het aan elkaar koppelen van verschillende Europese databanken en het ziet er naar uit dat het nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Het EURODAC-systeem (dat gebruikt wordt om vingerafdrukken van asielzoekers en illegalen op te slaan), het Schengen-informatiesysteem (SIS) en het Visum informatiesysteem (VIS) worden aan elkaar gekoppeld en het is de bedoeling dat daar in de toekomst nog meer databanken bijkomen.

Hierdoor kunnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst, marechaussee, douane en politie makkelijker en sneller zoeken naar persoonsinformatie. "Straks kan de politie iemand uit het buitenland die geen identiteitskaart bij zich heeft toch identificeren, doordat de agent op straat op basis van een vingerafdruk of een gezichtsfoto het identiteitenregister kan raadplegen," zegt Jeroen Lenaers, Europarlementariër van het CDA. De politicus ziet deze stap al een grote overwinning.

Privacyvraagstuk

Tegenstanders van deze maatregel legden vooral de nadruk op het opslaan van informatie en het uitlekken van gegevens. Lenaers wuift deze kritiek weg en zegt dat het om informatie gaat die al is opgeslagen, deze wordt alleen efficiënter gebruikt. Verder drukt de Europese Commissie ons op het hart dat de strengste privacyregels worden gehanteerd.


Lees ook: Franse overheid gooit privacy burger te grabbel Big Data en de privacyregels 'Biometrische database is levensgevaarlijk