Amerikaanse bedrijven worden in Europa bestraft als zij persoonlijke gegevens van Europese burgers doorspelen aan opsporingsdiensten en geheime diensten in de Verenigde Staten. Daarover lijken alle partijen in het Europees Parlement over eens, schrijft EU Observer.

De bepaling, die eerder was geschrapt uit het voorstel voor een nieuwe Europabrede dataprotectiewet is er door de politiek weer ingepast. Het is een poging de FISA-wetgeving in de Verenigde Staten een tegenwicht te bieden. FISA geeft de Verenigde Staten de mogelijkheid data van niet-Amerikanen op te vragen bij internetdienstenaanbieders.

Boetes verhoogd naar 5 procent

De boetes variëren. Bedrijven die de wet overtreden kunnen tot maximaal 5 procent van hun jaaromzet worden beboet. Dat kan voor een bedrijf als Google dus in de miljarden lopen. Het percentage is danig omhoog geschroefd door de parlementariërs. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was dat 2 procent. Daarna is de boete zelfs nog helemaal uit het voorstel geschrapt, maar nu staat het er met brede steun weer in, en dus zwaarder zelfs.

De nieuwe Data Protection Regulation moet ergens in het voorjaar door het Europees Parlement worden aangenomen. Naar het zich laat aanzien is na jaren van vergaderen en na het indienen van maar liefst 4000 amendementen een compromis in de maak om eindelijk de oude databeschermingswet van 1995 te vervangen.

Maandag eindelijk een brede steun

Nadat eerder al diverse parlementaire commissies zich over het voorstel van de Europese Commissie hebben gebogen, is het maandag de beurt aan de commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Die buitengewone vergadering moet de laatste klap geven op het belangrijke voorstel voordat het in een plenaire sessie van het Europese Parlement wordt behandeld. Overigens is niet alleen het Europees Parlement machtig in deze zaak; net als bij andere verstrekkende voorstellen gaan ook de lidstaten zelf nog aan de slag met het wetsvoorstel.

Maar, zo zegt Europarlementariër Jan Albrecht, het is een doorbraak dat er nu een brede overeenstemming is bereikt in het Europarlement en dat in grote lijnen alle politieke partijen het eens lijken over de nieuwe Data Protection Regulation. Albrecht is namens het parlement de zogeheten rapporteur over dit onderwerp.

Vertrouwen op een meerderheid

Dat houdt in dat hij naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie een set aan aanbevelingen heeft gedaan aan het EP. Albrecht zei tegen Webwereld-correspondent Jennifer Baker deze donderdag dat hij er vertrouwen in heeft dat er maandagavond een brede meerderheid is voor het voorstel. In de video van EUvieuws hieronder zegt hij nog meer over het huidige voorstel.