Dat heeft Eurocommissaris Cecilia Malmström toegezegd aan het Europees Parlement in Straatsburg. Het Europees Parlement toonde zich uitermate bezorgd over de invoering van het biometrisch paspoort in Europa. Uit veel landen komen problemen naar voren en alom wordt nu betwijfeld of de invoering van het biometrische paspoort wel het juiste middel is om identiteitsfraude tegen te gaan.

Europarlement haalt falen van Nederland aan

De Nederlandse situatie werd door de Europarlementariërs van diverse partijen uit heel Europa aangehaald als probleemgeval. Met name de al jaren geleden gehouden steekproef bij de uitgifte van dergelijke paspoorten gaf aan dat 21 procent van de vingerafdrukken op de chip in het identiteitsbewijs niet overeenkwam met de werkelijke vingerafdruk. Minister Donner besloot daarom een jaar geleden de opslag van vingerafdrukken tijdelijk te stoppen.

Bij de Nederlandse gemeenten wordt nog steeds de vingerafdrukken die burgers afgegeven bij de aanvraag van een paspoort opgeslagen in een lokale database. Verschil met het verleden is dat die vingerafdrukken “niet meer opvraagbaar zijn", volgens minister Spies, de opvolger van Donner. Het bekende bedrijf Fox IT is bezig alle sporen in de lokale databases voorgoed te vernietigen en zou daarmee in de loop van dit jaar klaar moeten zijn. Uit een onlangs gehouden onderzoek in opdracht van Spies bleek overigens dat het biometrisch paspoort elk doel mist.

Malmström wil ingrijpen in Nederland

Ondertussen lopen er nu diverse onderzoeken naar de stand van zaken rond de invoering van het biometrisch paspoort in Europa. Ook gisteren drongen Europarlementariërs aan op een snelle uitkomst van die onderzoeken. Malmström zegde dat toe. In mei en juni komen de resultaten daarvan beschikbaar; in juni wil de Eurocommissaris verder in debat met het Parlement. Daarin wordt met name de Nederlandse situatie belicht. “Als daarin tekortkomingen blijken, zal ik niet aarzelen in te grijpen", zegde de Zweedse Eurocommissaris toe.

Een van de vele Europarlementariërs die in debat ging met Malmström was D66-politica Sophie in 't Veld. Zij vond de bestrijding van valse paspoorten door de invoering van een biometrisch paspoort met vingerafdrukken en gelaatskenmerken buitenproportioneel. “In Nederland worden 20 tot 40 valse paspoorten ontdekt per jaar. En dat op een bevolking van 17 miljoen. Waarom dan toch dit systeem gekozen met al zijn tekortkomingen?"

Verkrijgen valse identiteit is simpel

Andere Europarlementariërs wezen erop dat het verkrijgen van een vals biometrisch paspoort simpel is. Zo zouden in Frankrijk veel mensen (zelfs 10 miljoen volgens een parlementariër) met een valse identiteit rondlopen omdat zij een echt en geldig biometrisch paspoort hebben verkregen door simpelweg bij de aanvraag ervan een vervalste geboorteakte te tonen. Anderen zeiden dat de chip op het biometrisch simpel is te kraken.