De directeur van Europol, Rob Wainwright, vindt dat de Europese Unie het fenomeen cybercriminaliteit vaak heeft onderschat. De BBC beweert dat hij daarom werkt aan plannen om een cybercrime programma op te zetten. Het meldpunt dat daar een onderdeel van is, zal Europese burgers in staat stellen om direct contact te leggen met de politie en online cybercriminaliteit te melden. Wainwright heeft de EU op de hoogte gesteld van de plannen en die onderzoekt ze.

Online burgerwacht

“Op deze manier zal de Europese Unie de gemelde digitale criminaliteit uitgebreider binnen de eigen grenzen in kaart kunnen brengen", stelt Wainwright. "Het plan zou in de toekomst ook kunnen omvatten dat burgers direct betrokken worden.”

De beveiligingsgroeperingen zijn voorzichtig enthousiast. Zo is de directeur van AEP Networks, Mark Darvill, in het bijzonder “enthousiast over het idee van een soort online burgerwacht die online criminaliteit in de gaten houdt en potentiële misdaden rapporteert. Zoals burgers zelf hun rol spelen in het veilig houden van de straten, zullen internetgebruikers zelf het hart van de beveiliging vormen.”

Bewustwording door Stuxnet en WikiLeaks

Een dergelijk programma zou wel stuiten op uitdagingen. Darvill vindt bijvoorbeeld dat de educatie van de gebruikers beter moet voordat het plan in werking kan treden. Ook Alan Bentley, senior vice-president van Lumension vindt dat. “Stuxnet en WikiLeaks hebben cybercriminaliteit zeker onder de publieke aandacht gebracht, maar de publieke kennis van de gebruikte technieken en de bedreigingen die het met zich meebrengt is nog steeds relatief gering. Het werkt pas als er een continu proces van educatie op gang is.”