"De ePrivacy Directive vereist permissie voor het opslaan van of toegang verkrijgen tot cookies, maar er zijn nogal wat variaties in de praktijk", stelt de Artikel 29-werkgroep in een nieuw document. Daarin kondigt het formele richtlijnen aan voor het verkrijgen van cookiepermissie. Dat gebeurt op dit moment namelijk niet altijd op een manier die wettelijk valide toestemming oplevert.

Onvolledige aanpak in de praktijk

De EU-privacywaakhond geeft voorbeelden van fouten die in de praktijk worden gemaakt, door onvolledigheid. Bijvoorbeeld alleen het tonen van een notificatie dat diverse cookies worden gebruikt, is niet voldoende. Ook niet als die melding onmiddellijk wordt getoond zodra een bezoeker op een website komt. Hetzelfde geldt voor alleen de melding dat door verder te browsen op een website de gebruiker akkoord gaat met het plaatsen van cookies.

De werkgroep, die de achtentwintig privacy-organen van de lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigt, biedt nu hulp. Het nieuwe werkdocument (PDF) "geeft meer helderheid en praktische richtlijnen over de vereisten voor valide permissie en de voornaamste elementen daarvan in de specifieke context van cookies".

Vuistregels

Enkele vuistregels: de geboden informatie over de te plaatsen cookies moet 'specifiek en gepast" zijn. Verder moet de toestemmingsvraag moet gesteld vóórdat cookies worden geplaatst. Dit betreft cookies voor reclamedoeleinden en níet cookies voor de functionele werking van een website.

De formulering van de vraag voor permissie moet ook eenduidig zijn en die toestemming moet vrijelijk worden gegeven. "Dit betekent dat er geen twijfel moet zijn dat het data-onderwerp [de websitebezoeker - red.] toestemming heeft gegeven en dat hij of zij een echte keuze heeft." Laatstgenoemde slaat op misleidende formuleringen waarbij de gebruiker het idee kan krijgen dat er flinke negatieve gevolgen zijn voor het weigeren van cookies.

Update:

De formulering verduidelijkt dat de fouten die in de praktijk worden gemaakt, schuilen in onvolledigheid. Het implementeren van enkele punten resulteert in niet valide permissie voor cookies.