Het zal u niet verbazen, de vandaag aangenomen Europese privacy-verordening is een politiek compromis. En van een compromis worden partijen in het privacydebat niet blij. En omdat de verordening nog niet definitief is, is het hoogste tijd voor een laatste lobbypoging.

Regeldruk smoort innovatie en economie

De techbranche heeft zijn hoop gevestigd op de Raad van Ministers van de lidstaten, die nog kunnen dwarsliggen. De verordening is de dood in de digitale pot en leidt tot hoge regeldruk.

"Het zal Europa remmen om profijt te trekken uit nieuwe methodes om data te gebruiken. Het zal Europa op een achterstand zetten in vergelijking met andere delen van de wereld, die nieuwe technologie wel omarmen."

"Bedrijven in alle soorten en maten krijgen last van deze Europese databeschermingswetten. Ook de Europese onderzoeksgemeenschap. Als de wetten het doel voorbij schieten zullen innovatie smoren en Europa verbannen tot de marge van de digitale economie," aldus Digital Europe, een brancheclub van talloze techbedrijven waaronder Microsoft, Samsung, Nokia, Philips, IBM, HP en Apple.

Profileren zonder toestemming

Aan de andere kant zijn de privacygroepen ook niet tevreden. Er zitten drie enorme gaten in het plan, concludeert Bits of Freedom (BoF). Ten eerste is voor het verwerken van 'pseudonieme data' geen toestemming vereist, terwijl die data vaak eenvoudig is te herleiden tot personen. Vervolgens kunnen bedrijven met deze pseudonieme data toch profielen opbouwen en te gelde maken, alles zonder toestemming.

Ten slotte is er geen harde eis dat bedrijven buiten Europa zich aan de Europese privacyregels moeten houden, de boterzachte Safe Harbor voor Amerikaanse bedrijven blijft bestaan, constateert Janneke Sloëtjes van BoF. Weliswaar roept het Europees parlement in een aparte resolutie op om het Safe Harbor-akkoord op te schorten, dit is in de verordening niet hard gemaakt.

Richting climax

In juni zal de Raad van Ministers de privacywet behandelen, maar veel ruimte om te manouvreren (welke kant dan ook op) is er niet meer, of het hele plan moet worden getorpedeerd. Die nucleaire optie lijkt na jaren onderhandelen, lobbyen en schaven uitgesloten.