Het departement heeft twee aanbestedingen uitgevaardigd die het beschermen van de infrastructuur van de it sector als doel hebben. Met het eerste onderzoek is 500.000 euro gemoeid over een periode van negen maanden en het tweede onderzoek gaat 400.000 euro kosten met een looptijd van een jaar. Instellingen die een onderzoek willen uitvoeren kunnen zich tot uiterlijk zes oktober melden.

Het eerste onderzoek dient het het proces te ondersteunen "om tot sectorale criteria te komen die Europese kritieke infrastructuren in de ICT-sector identificeren, met de nadruk op de subsector internet, vaste en mobiele telecommunicatie." Het tweede onderzoek gaat over "maatregelen om te analyseren in welke mate Europa is voorbereid op noodsituaties inzake vaste en mobiele telecommunicatie en internet en daarin verbeteringen aan te brengen."

Verbetering van netwerkinfrastructuur

Het behalen van deze doelen is een cruciaal element in de verbetering van hoe robuust electronische communicatienetwerken binnen Europa zijn en ook hoe snel ze zichzelf kunnen herstellen, zo liet de Europese Commissie weten. De twee onderzoeken zijn een aanvulling op het werk van ENISA (European Network and Information Security Agency), aldus de commissie. ENISA is door de Europese Commissie als adviesorgaan opgezet om de veiligheid van netwerken binnen de EU te verbeteren.

Overkoepelend EU-programma

Deze twee onderzoeken vormen een onderdeel van een specifiek programma van de EU, getiteld 'Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen'. Dit programma loopt van 2007 tot 2012. Het is een onderdeel van een algemener programma binnen de EU ten behoeve van de 'veiligheid en bescherming van de vrijheden'.