De Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) van het Europese Parlement heeft onderzoek gedaan naar georganiseerde misdaad in Europa. In hun eindrapport, waarover Der Spiegel alvast bericht, presenteren zij diverse statistieken, waaronder ook de totale schade die cybercriminaliteit jaarlijks oplevert: 290 miljard euro.

Dat bedrag is alleen al 2,5 keer zo groot als de schade door corruptie (120 miljard euro) dat door de onderzoekers een “ernstige bedreiging” wordt genoemd. Het schadebedrag door cybercrime wordt nog niet specificeert. Vorig jaar schatte onderzoeksinstituut TNO dat cybercrime Nederland jaarlijks zeker 10 miljard euro kost. Inbreuken op intellectueel eigendom (3,3 miljard euro), industriële spionage (2 miljard) en belasting- en uitkeringsfraude (1,5 miljard) werden toen genoemd als de grootste schadeposten.

Bestrijdingsplan

Het CRIM is in maart 2012 speciaal opgericht om criminele verschijnselen te analyseren. De commissie komt nu met naar eigen zeggen met “een omvattend en gestructureerd plan” voor de bestrijding ervan op Europees niveau. Eén van de aanbevelingen is het wettelijk beschermen van klokkenluiders binnen de EU. Ook wil CRIM dat Europese belastingparadijzen worden opgedoekt. Het rapport wordt vanaf volgende week woensdag besproken in het Europees Parlement.

Het CRIM ziet Internationale samenwerking als dé manier op cybercriminaliteit aan te pakken. Een directe oplossing is er nog niet.

Thematic Paper on Organised Crime