De Europese Commissie (EC), het uitvoerend orgaan van de EU, heeft daarom een kleinschalig onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke problemen op het gebied van dataprotectie en privacy bij het gebruik van rfid-technologie (radio frequency identification). Op basis van deze quicscan is nu het eerste advies opgesteld. Rfid is een technologie die het mogelijk maakt om goederen te voorzien van een 'elektronische chip'. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om producten als kleren, scheermesjes en boeken. Bedrijven kunnen met speciale scanapparatuur eenvoudig zien waar bepaalde goederen zich (in het productie- of verzendproces) bevinden. De chips zelf hebben een bereik van slechts enkele meters en zijn vergelijkbaar met een barcode. Doordat de rfid-chips zelf een zwak signaal uitzenden, kan het scannen van de gelabelde producten volautomatisch gebeuren. Juist hierin schuilt het gevaar, aldus de onderzoekers. "De mogelijkheid om op slinkse wijze diverse gegevens die aan één persoon zijn gerelateerd te kunnen verzamelen; individuen te kunnen traceren als zij in openbare ruimten zijn; de details kunnen aflezen van kleren en accessoires die worden gedragen of medicijnen die klanten bij zich hebben, zijn allemaal rfid-voorbeelden die twijfels over de privacy doen groeien", aldus de onderzoekers in hun eindrapport.

Advies

Het door Article 29 Working Party, een werkgroep van de Europese privacytoezichthouders, opgestelde advies kan hierbij dienen als handvat. Zo zou, als het aan de werkgroep ligt, expliciet moeten worden aangeven of een ruimte is voorzien van rfid-scanapparatuur en welke goederen zijn voorzien van een slimme chip. Ook moet vermeld worden welke informatie wordt verzameld en op welke manier deze wordt verwerkt. Daarnaast wil de werkgroep dat consumenten erop attent worden gemaakt dat zij te allen tijde het recht hebben om op elk moment de over hen verzamelde gegevens in te zien. Update, 14:55 uur: Tekst deels herschreven door verwarring omtrent de in de vorige versie gebruikte term 'richtlijn'.