Die systemen zijn gericht op het beter digitaal beschermen van burgers en bedrijven. Daarvoor wordt een EU cybercrime centrum opgericht dat in 2013 af moet zijn. Vanuit het centrum wordt de samenwerking tussen de lidstaten, instituten en internationale partners gecoördineerd. Tegelijkertijd moet een systeem voor het delen van informatie en alarmeringen zorgen voor een snelle respons van de autoriteiten. Ook dat systeem moet in 2013 in werking treden.

Als derde heeft de Europese Commissie (EC) een netwerk van Computer Emergency Response Teams (CERTs) op de agenda staan. In 2012 moet ieder lidstaat over een team beschikken. Nederland heeft al dergelijke teams zoals het team High Tech Crime van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en GOVCERT,het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid.

Geen nieuwe databank

Eurocommissaris Binnenlandse Zaken, Cecilia Malmström, benadrukt dat de systemen niet leiden tot een volgende database waar informatie over burgers in opgeslagen wordt. Die komt er niet, de taak van de nieuwe instituten is het in goede banen leiden van informatie om cyberaanvallen tegen te gaan, en niet om die informatie op te slaan.

De EU werkt ook nauw samen met de VS. De Amerikaanse president Barack Obama had dit weekend een overleg met de Jose Manuel Barosso, president van de EC en met de Europese president Herman van Rompuy. Zij kondigden een werkgroep aan waarin de landen samen kijken hoe cybersecurity kan worden verbeterd. Binnen een jaar rapporteert de groep zijn bevindingen. De focus ligt op mogelijke dreigingen voor consumenten.

Uitwisselen gegevens

Verder zinspeelden de Europese leiders op een versnelde invoering van een databeschermingsverdrag tussen de EU en de VS. Dat verdrag kan leiden tot verdere datauitwisselingsdeals zoals het uitwisselen van passagiersdata.

In Lissabon presenteerde de NAVO een plan om cyberaanvallen op militaire netwerken te voorkomen. De NAVO is niet van plan om actief de digitale aanval te kiezen, zoals het Pentagon graag wil. De Amerikanen willen graag de mogelijkheid krijgen om zelf preventieve aanvallen uit te voeren. Na aanvallen in 2008 op het militaire netwerk heeft het Pentagon een nieuw cyber-commandocentrum in het leven geroepen die preventieve aanvallen mag uitvoeren. In het Strategische Concept van de NAVO wordt een tien jaar oude strategie aangepast voor het internettijdperk.