Dit blijkt uit een uitgelekt document waarop de Londense privacygroep Statewatch de hand heeft weten te leggen. De voorstellen gaan veel verder dan de huidige praktijk. Privacyvoorvechters veroordelen de plannen dan ook in harde bewoordingen.Europa is al sinds 1995 – destijds in samenwerking met de FBI – bezig met plannen voor een groots opgezet surveillancesysteem dat sinds 1998 bekend staat onder de naam Enfopol. De laatste plannen kunnen worden gezien in het verlengde van Enfopol.

Aftappen

Binnen Europa gaat momenteel Groot-Brittannië het verst met het aftappen van elektronisch verkeer. Hier moet alle communicatie – draadloos en vast – voor een jaar worden opgeslagen door operators en ISP's. De voorstellen van de Europese ministerraad – waarin de regeringen van de 15 Europese lidstaten zitting hebben – gaan echter een stuk verder, zo blijkt uit de op Statewatch gepubliceerde stukken.Ook gaan de plannen verder dan de huidige praktijk en de telecommunicatiewet die momenteel ter goedkeuring ligt bij het Europees Parlement. Nu is het nog zo dat gegevens maximaal 90 dagen hoeven te worden bewaard. Ook moet er nu nog voor elke tap toestemming worden gevraagd aan de verantwoordelijke ministers.Dit moet maar liefst zeven jaar worden, vindt de ministerraad. Landelijke opsporingsdiensten kunnen dan na lange tijd nog de elektronische gangen van verdachten nagaan.

Uitholling van de privacy

Vanuit de privacywereld is met afwijzing gereageerd op de plannen. "Als totalitaire regimes met zulke praktijken zouden komen, zouden ze worden veroordeeld omdat ze de mensenrechten geweld aandoen. Het feit dat het nu wordt voorgesteld door de `democratische' EU maakt het niet minder autoritair of totalitair", zo zegt Tony Bunyan van Statewatch tegenover BBC News.David Banisar van Privacy International noemt het tegen ZDNet `tragisch' als de nieuwe wetten er daadwerkelijk komen, gezien het feit dat Europa altijd voorop heeft gelopen om de privacy van haar burgers te beschermen. Het heeft er volgens hem veel van weg dat politiecommissarissen de wetgeving beginnen te bepalen. Caspar Bowden van de Foundation for Information Policy tot slot stelt dat de wetten de privacy en vrijheden van burgers zullen uithollen.Ook vanuit het bedrijfsleven zal er veel weerstand ontstaan tegen de plannen, zo is de verwachting. Providers en telecomoperators zullen namelijk op hoge kosten worden gejaagd, omdat zij gigantische elektronische archieven moeten aanleggen om alle vereiste gegevens op te slaan.De wetsvoorstellen zullen eind deze maand eerst naar de Europese Commissie gaan en daarna – in juni – naar het Europees Parlement. Als het parlement alles goedkeurt, kunnen de afzonderlijke lidstaten de voorstellen goedkeuren.

Nederland

In Nederland kreeg minister Korthals van Justitie overigens deze week het advies van de commissie Mevis om de politie ruimere bevoegdheden te geven persoonsgegevens van alle burgers op te vragen bij bijvoorbeeld providers. Momenteel zou er volgens de hoogleraar strafrecht Mevis te veel onduidelijkheid bestaan.Gegevensuitwisseling vindt nu nog plaats op basis van de Wet persoonsregistraties. Die praktijk heeft volgens Mevis als nadeel dat het voor bedrijven onduidelijk is wanneer zij moeten meewerken aan verzoeken van opsporingsinstanties.