Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met een rapport van D66-Europarlementariër Marietje Schaake waarin de eerste stappen worden gezet naar een nieuw buitenlandbeleid van de Europese Unie. In dat buitenlandbeleid zouden ACTA-achtige verdragen niet meer mogen voorkomen omdat die de digitale vrijheden van burgers over de hele wereld bedreigen. Landen die willen toetreden tot de Europese Unie moeten de digitale vrijheden voortaan ook omarmen.

De aanbevelingen in het rapport, in totaal 71, zijn positief ontvangen door de Europese Commissie. Die moet nu kijken op welke wijze en wanneer die aanbevelingen worden geïmplementeerd in het buitenlandbeleid.

Heikel punt is export van technologie

Een van de heikele punten is nog steeds de export van technologie die kan worden ingezet als wapen, tegen andere landen maar vaker tegen de eigen bevolking. Schaake wil dat die export wordt verboden. “Nu is eer eigenlijk nog niets geregeld, het is zelfs niet eens bekend wat en hoe veel er wordt geëxporteerd naar welke landen", zegt ze tegen Webwereld.

Nu wordt er nog wel gelet op de export van zo geheten dual use technologie naar landen met een bedenkelijk regime, zoals Iran of Syrië. Dual use technologie is te gebruiken voor 'normale' dagelijkse routine, zoals het monitoren van de stabiliteit van telecomnetwerken, maar kan ook worden gebruikt als wapen, zoals het monitoren van het gebruik van die telecomnetwerken door mensenrechtenactivisten.

Zorgen om handel in kwetsbaarheden

Schaake zegt zich in toenemende mate “ernstige zorgen" te maken over de handel in kwetsbaarheden in software en hardware. Dergelijke 'zero day'-gaten worden steeds meer heimelijk verkocht door daartoe gespecialiseerde bedrijven aan de hoogste bieder, zoals overheden. “Dergelijke kwetsbaarheden kunnen weer gebruikt worden door overheden tegen de eigen bevolking, maar dat argument vindt niet altijd een willig oor. Ik benadruk nu dat zulke gaten ook kunnen worden gebruikt tegen de EU, de lidstaten, bedrijfsleven en burgers."

Schaake zegt wel dat het tegenhouden van de export van dergelijke technologieën moeilijk is vast te leggen in voorschriften omdat de materie voor veel politici moeilijk is te bevatten en technologie voor meerdere doeleinden kan worden ingezet. Daarnaast zijn er nauwelijks cijfers voorhanden over die export. “Dat wil ik dus meer inzichtelijk krijgen, bedrijven zijn niet echt genegen vrijwillig die informatie te geven. Door meer technologisch bewustzijn te creëren bij de politici probeer ik daar een doorbraak in te krijgen."

Volgend jaar wetgeving

Schaake zegt dat een exportverbod of meer regels voor de export van dual use goederen wellicht niet de ultieme oplossing is, maar wil daarover wel de discussie aangaan. “Volgend jaar gaat het Europees Parlement zich buigen over regelgeving op dit vlak. Mijn rapport dat nu is aangenomen door het parlement is daar een eerste advies in. Wellicht komen we tot betere oplossingen dan een exportverbod op dual use technologie."

Andere aanbeveling in het rapport “A Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy" is het verankeren van netneutraliteit in de wetten van alle EU-lidstaten. Schaake wil vrij verkeer van internetdiensten in heel de EU. Nederland kent die wettelijke verplichting al.

Hieronder presenteert Marietje Schaake de bevindingen uit haar rapport aan het Europees Parlement.