ACTA is voluit de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, een overeenkomst om de handel in namaakspullen tegen te gaan. Dit internationale handelsverdrag wordt echter ook aangewend tegen het kopiëren van muziek en andere door intellectueel eigendom beschermde goederen. De onderhandelingen tussen de deelnemers, waaronder de EU en de Verenigde Staten, kenmerkten zich door achterkamertjesoverleg en geheime ontmoetingen.

Tot 1 mei 2013

ACTA is een overeenkomst tussen Australie, Canada, de Europese Unie en diens lidstaten, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Marokko, Nieuw Zeeland, Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten. De ondertekening voor het definitieve verdrag staat voor aankomende zaterdag gepland. Voor de EU moet het Europese Parlement het verdrag overigens nog goedkeuren en daarom is ondertekening van ACTA dit weekeinde helemaal niet aan de orde.

Ook Mexico en Zwitserland zijn nog niet zo ver. Eerder gaf Japan een verklaring uit, waarin werd gesteld dat er aanstaande zaterdag een “ondertekeningsceremonie" zou worden gehouden op het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“De ceremonie wordt bijgewoond door alle betrokkenen bij de onderhandelingen. Degenen die in het eigen land de benodigde procedures hebben doorlopen zullen de overeenkomst tekenen", aldus de Japanse verklaring. De overige landen en de EU hebben vervolgens nog tot 1 mei 2013.

Onwettige opsporing

Over de inhoud van het handelsakkoord is lang gesteggeld. Onlangs hebben 27 Europese rechtsgeleerden nog felle kritiek geuit op het verdrag. Zij vragen de deelnemende EU-landen met klem de overeenkomst af te wijzen. De academici vinden de opsporingsmaatregelen om IP-rechten te waarborgen onwettig.

“Binnen het juridische raamwerk in de Europese Unie is geen ruimte voor de maatregelen die zijn opgenomen in ACTA. Daardoor stelt ACTA zich buiten de Europese wet op en zou er aanvullende wetgeving moet komen binnen de EU", stellen de protesterende rechtsgeleerden.

Mensenrechtenschending

De Groenen in het Europees Parlement kwamen eerder deze maand met de conclusie dat ACTA tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inging. De vrijheid van meningsuiting zou in het geding komen, het recht op privacy geschonden en het recht op een eerlijk proces wordt niet gevolgd.