Aanvankelijk worden de vier vereiste vingerafdrukken decentraal opgeslagen. Dat gebeurt dan bij de gemeentes waar de burger staat ingeschreven. Later worden de vingerafdrukken opgenomen in een centrale, landelijke database. De AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) heeft toegang tot die database, net als het ministerie van Justitie.

'Alleen identificatie'

Officieel dient de database alleen voor de identificatie van verdachten, niet voor opsporing van vermeende misdadigers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al verklaard dat hiermee paspoortfraude beter is te bestrijden. De vrees bestaat dat als de database er eenmaal is, en gevuld is, deze via een wetswijziging toch op andere manieren valt te gebruiken. Privacyvoorvechters spreken van misbruiken.

Daarnaast is er bezorgdheid dat fouten in het systeem leiden tot persoonsverwarring waarbij het 'slachtoffer' dan maar zijn of haar identiteit moet zien te bewijzen. Ook het gevaar van ongeautoriseerde toegang tot de database zelf is een zorg. Privacyvereniging Vrijbit en de Stichting Privacy First hebben geprotesteerd. Eerstgenoemde organisatie heeft de vingerafdrukdatabase dan ook aangekaart bij het Europese Hof.

Verzoek afgewezen

Het verzoek was de Nederlandse staat te verbieden het huidige plan door te voeren. Vrijbit verzocht het Hof om een voorlopige voorziening om de centrale opslag op te schorten. Dat verzoek is vrijdag afgewezen. Privacy First merkt op dat dit niet betekent dat het Hof akkoord is met het centraal opslaan van vingerafdrukken.

Ver voorbij EU-wet

Nederland vult hiermee nogal voortvarend Europese regels in. Nieuwe Europese wetgeving schrijft de lidstaten voor dat zij twee vingerafdrukken digitaal opslaan in een chip op het paspoort van elke burger. Nederland neemt vier vingerafdrukken en slaat die ook op in een centraal systeem. Het is met dat laatste het enige land in de Europese Unie.

Update:

Het protest van Vrijbit is meteen aan het Europese Hof gericht. Dat is echter de hoogste instantie die pas aangesproken kan worden als andere wegen al zijn bewandeld. Het Hof weigert nu het direct ingediende verzoek in behandeling te nemen; de klacht is niet ontvankelijk. Daarmee hecht die Europese rechtbank niet - expliciet of impliciet - haar goedkeuring aan het Nederlandse plan voor de biometrische database.

Update2:

Het verzoek aan het Europese Hof is alleen ingediend door Vrijbit. Die privacygroep meldt ook aan Webwereld dat het Hof zich niet heeft uitgesproken over de reden voor de niet-ontvankelijkheid. Vrijbit stelt dat het impliciet gaat om de inschatting door het Hof van het risico van onherstelbare schade door de opslag van biometrische gegevens. Eventuele schade door het opslaan van vingerafdrukken zou dus niet onomkeerbaar zijn, is volgens Vrijbit de overweging van het Europese Hof.