Het Europees Parlement (EP) wil dat de reeds bestaande Richtlijn voor de bewaarplicht van telecomdata wordt uitgebreid, zodat ook alle zoektermen en kliks die Europeanen uitvoeren op Google en andere zoekmachines worden bewaard.

Het plan is onderdeel van een verklaring die het EP deze week heeft aangenomen voor “het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld”. Voor de verklaring werd al enige tijd gelobbyd.

Zoekdata tegen kinderporno

Het parlement verzoekt hiermee de Europese Raad en de Commissie uitvoering te geven aan Richtlijn bewaarplicht telecomgegevens “en het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot zoekmachines, zodat snel en doeltreffend kan worden opgetreden tegen kinderporno en seksueel geweld online.”

De verklaring is aangenomen met 371 stemmen, die de afgelopen tijd zijn binnengehaald via handtekeningen. Vijf Nederlandse Europarlementariërs hebben voor gestemd. De verklaring is niet bindend maar geeft een duidelijk signaal aan Europese Commissie en de Raad wat het parlement belangrijk acht.

Bewaarplicht zelf onder vuur

Het plan is zeer omstreden, niet alleen omdat wordt betwijfeld of hiermee pedo’s gepakt kunnen worden. Er zijn namelijk meer fundamentele bezwaren tegen de bewaarplicht als zodanig. In Duitsland heeft een rechter de Duitse implementatie ervan ongrondwettig verklaard en de Europese Commissie zelf heeft aangegeven de Richtlijn opnieuw tegen het licht te gaan houden.

In Nederland is de wet bewaarplicht er nog niet helemaal door. Er is momenteel een patstelling. De eerste kamer is vorig jaar akkoord gegaan op voorwaarde dat de bewaartermijn wordt teruggebracht tot 6 maanden, het Europese minimum (maximum is 2 jaar).

De Minister van justitie beloofde dat te regelen via een reparatiewet, maar die door de val van het kabinet en de verkiezingen uitgesteld. Het herziene voorstel zal pas worden behandeld als er een nieuw kabinet is. Bovendien is door de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer onduidelijk of een korte of lange bewaartermijn een meerderheid krijgt.

Data juist wissen

Het is ironisch te noemen dat het EP nu aandringt om zoekdata onder de bewaarplicht te scharen, terwijl aan de andere kant de Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29 werkgroep, al jaren hameren op beperking van de dataverzamelwoede door zoekmachines. Google weigert dat, het wil juist lang over die data beschikken om zijn zoektechnologie te kunnen verbeteren.