Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zal moeten beslissen of het anoniem bellen en internetten een grondrecht is. Het betreft een rechtszaak van Patrick Breyer, een lid van de Duitse Piratenpartei, die nu in hoger beroep is gegaan.

Fundamenteel mensenrecht

Het Duitse Federale Constitutionele Hof gaf Breyer in januari gedeeltelijk gelijk, maar keurde het Duitse verbod op anonieme simkaarten wel goed. Sinds 2004 is het in Duitsland niet langer mogelijk om anoniem een prepaidkaart te kopen. Dat verbod moet worden teruggedraaid, betoogt de klager. Anonimiteit is essentieel voor persbronnen, meningsuiting op internet, klokkenluiders en een fundamenteel mensenrecht, aldus Breyer.

Het bizarre is dat je in Duitsland wel een prepaidkaarten kunt kopen met een verzonnen naam. Breyer: “Het verbod op anonimiteit is dan ook net zo nutteloos als schadelijk. Als de staat de communicatie van onschuldige burgers als gevaarlijk bestempeld, dan wordt de staat zelf gevaarlijk. "

Anonieme prepaids wel in NL

In de VS en de meeste EU-lidstaten, inclusief Nederland, is het wel mogelijk om anoniem een simkaart te kopen. In 2008 bepleitten verschillende Nederlandse rechercheteams voor identificatie- en registratieplicht bij het kopen van een simkaart, maar dat heeft tot nog toe weinig weerklank gevonden.