Dit blijkt uit een uitgelekte voorlopige opzet van het definitieve rapport, dat ergens in juni of juli moet verschijnen. De 92 pagina's tellende voorlopige versie is begin mei onder supervisie van Gerhard Schmidt geschreven, dus voor het mislukte bezoek van de commissie aan de Verenigde Staten. De belangrijkste conclusie is dat het allemaal wel meevalt met het spionagesysteem Echelon van de Angelsaksische landen. Volgens de tijdelijke commissie van het Europees Parlement leidt het weliswaar geen twijfel dat Echelon bestaat - iets waarvan ook is getwijfeld - maar moet de rol van het systeem niet worden overschat.Het doel van Echelon is volgens de commissie het onderscheppen van privé- en bedrijfscommunicatie, en niet van militaire communicatie. Echter: "Het systeem is lang niet zo veelomvattend als sommige media hebben aangenomen." De commissie wijst erop dat het surveillancesysteem voor een groot deel afhankelijk is van de wereldwijde interceptie van communicatie die via satellieten plaatsheeft. Slechts een klein deel van alle elektronische communicatie vindt echter plaats via satellieten; het gros gaat via kabels of via radiosignalen. "Onderzoek heeft uitgewezen dat de Echelon-staten (de VS, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland - red.) slechts toegang hebben tot een zeer beperkt aantal kabels en radiocommunicaties."Verder blijft veel essentiële informatie binnen de poorten van de bedrijven, zo benadrukt de tijdelijke commissie.

Europees Echelon

Met het tappen van elektronisch verkeer is niets mis, vindt de commissie, mits de privacy van de burgers wordt beschermd. Ook met Echelon is dus weinig mis. Sterker nog: de 33 leden tellende commissie pleit voor een Europese pendant van Echelon. Dit moet `nauwkeurig worden overwogen'. De commissie wil zich daarbij niet uitspreken of dit een Europese Echelon-tak moet zijn of een geheel onafhankelijk systeem. Dit alles met de wens dat Europa als een gelijkwaardige partner van de VS moet worden gezien en niet als teken van `verslechterende transatlantische verhoudingen'.Verder moet de Europese Unie actie ondernemen om haar economie en industrie te beschermen tegen bedreigen als industriële spionage, cybercrime en terroristische aanslagen. Ook hiervoor moeten Europa en de VS samenwerken, vindt de commissie. Het is daarbij belangrijk dat zij het eens worden over wat wel en wat niet is toegestaan.Alle commotie van de voorafgaande weken lijkt kortom met een sisser af te lopen. Europa vindt niet zo veel mis met Echelon en ijvert zelfs voor het opzetten van een eigen op Echelon geënt spionagesysteem.Toevallig of niet, deze week lekte uit dat de Europese ministerraad wil dat al het elektronisch verkeer zeven jaar wordt opgeslagen. Vanuit de privacywereld is zwaar geageerd tegen deze plannen.