De spionageprogramma's van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië die gebruikt worden om Europese burgers te bespioneren worden door de Europese parlementaire commissie op gebied van burgerrechten in de meest felle bewoordingen afgekeurd. De commissie roept op een einde te maken aan het willekeurig verzamelen van persoonlijke data door inlichtingendiensten.

Lees ook: Congres pissig over meineed spionagechef BoF eist actie en meer debat rond massaspionage VN-resolutie tegen online massasurveillance

In een 51 pagina's conceptrapport dat in handen is van Britse krant The Guardian wordt gehakt gemaakt van de "illegale activiteiten" van de NSA en GCHQ. De inlichtingendiensten hebben onnodig het vertrouwen geschaad tussen landen die elkaar eerder als bondgenoten zagen. Ook uit de commissie zijn zorgen over de manier waarop journalisten die onderzoek doen naar de verklaringen van klokkenluider Edward Snowden door autoriteiten behandeld worden.

Parlement wil Snowden interviewen

Leden van het Europese parlement dringen er op aan de momenteel in Rusland residerende Snowden via een videoverbinding te horen en hem een verklaring over de spionagepraktijken te laten afleggen. Alleen twee Britse parlementariërs zijn daarop tegen. "Snowden heeft mensenlevens in gevaar gebracht. Hem uitnodigen is een zeer onverantwoordelijke actie. Dit onderzoek heeft niets te maken met feiten boven water krijgen en een balans vinden in deze heikele kwestie", zegt Timothy Kirkhope van de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers.