Wat is illegale content? Die vraag wil privacywaakhond Peter Hustinx nu wel eens beantwoord zien nu de Europese Commissie illegale content op het internet hard wil bestrijden. Peter Hustinx is de man achter de European Data Protection Supervisor, het adviesorgaan van de Europese Commissie.

Hustinx heeft een advies ingediend naar aanleiding van de vorige week afgelopen consultatieronde over het nieuw op te zetten Europese beleid om bepaalde regels te stellen aan verwijdering van illegale content op het internet. Hij vindt dat de EC maar eerst eens moet bepalen wat dan de definitie is van illegale content. Anders valt het niet vast te stellen voor hosters, websites en andere partijen in de markt wanneer ze wat moeten doen.

Commissie heeft hele lijst aan 'illegale content'

De Europese Commissie heeft in de consultatievraag een opsomming van voorbeelden van illegale content, zoals inbreuk op intellectueel eigendom, inbreuken op consumentenbeschermingswetten, haatzaaierij, kindermisbruik, content gerelateerd aan terrorisme, materiaal dat inbreuk maakt op privacy en andere vormen van in haar ogen illegale content. Maar dat voldoet niet, vindt de EDPS.

De vraag is namelijk of dergelijke content kan worden verwijderd door degene die het host via een notice and takedown-procedure. “Niet alle categorieën in de lijst hebben dezelfde zwaarte." Hustinx vindt dat er voor een aantal van die categorieën andere methoden zijn dan het laten verwijderen via notice and takedown. “We willen onderstrepen dat een dergelijke procedure ook kan leiden tot het verwerken van persoonsgegevens (zoals gegevens inzake overtredingen) waarbij meer waarborgen zijn vereist voor wat betreft gegevensbescherming."

'Beter melden aan het CBP, of de politie'

Hustinx noemt bijvoorbeeld een inbreuk op de privacy, die wat hem betreft beter kan worden gemeld aan privacywaakhonden, zoals in Nederland het CBP. Andere categorieën hebben juist zwaardere middelen nodig in plaats van het weghalen van content, zoals bijvoorbeeld kindermisbruik of terrorisme, die naar rechtshandhavers moeten worden gedelegeerd.

Hustinx vraagt verder een duidelijkere omschrijving van de acties die worden gevraagd van de service providers die de content hosten, zoals wanneer justitie ingeschakeld moet worden of dat de klager moet worden doorgestuurd naar het CBP. De EDPS bepleit hiervoor een stappenplan, zodat altijd is na te gaan hoe en wanneer een hostingprovider tot een bepaalde beslissing is gekomen.