Dat blijkt uit een onderzoek van Consumers International, een samenwerkingsverband van 263 consumentenorganisaties. Maar 9 procent van de onderzochte Europese sites vraagt toestemming voor het doorverkopen van persoonlijke informatie. De Nederlandse Consumentenbond, die heeft meegedaan aan het onderzoek, is geschrokken van de uitkomsten. "Te veel websites verzamelen veel onnodige, persoonlijke gegevens." Het merendeel van de sites laat de consument niet de keuze of hij in een adressenbestand opgenomen wil worden. Ook voor het al dan niet doorspelen van persoonsgegevens wordt geen toestemming gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de sites (commercieel interessante) persoonlijke informatie van de bezoeker verzamelt, zoals naam, adres en woonplaats. Het gaat daarbij om informatie die bezoekers achterlaten bij sites van internetproviders, webwinkels en (financiële) nieuwssites. 60 procent van de sites heeft echter geen privacyverklaring; bij anderen is die verklaring vaak moeilijk te vinden. Populaire Amerikaanse sites doen het het beste: zij hebben meestal wel een privacyverklaring die makkelijk op de site te vinden is. Bijna de helft van de Amerikaanse sites vraagt om toestemming voor het doorverkopen van gegevens. In Europa vraagt maar 9 procent om toestemming. Ewald van Kouwen, woordvoerder van De Consumentenbond, vindt de verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa 'wereldnieuws'. "De Verenigde Staten hebben veel slappere privacywetgeving dan Europa, maar toch is de situatie in Amerika een stuk beter dan hier." Volgens Van Kouwen zijn de verschillen het gevolg van de andere 'cultuur' in de Verenigde Staten. "In Amerika is natuurlijk veel meer een claimcultuur. Bedrijven zetten daarom voor de zekerheid een privacycode online. Daarnaast hebben we in Europa en Nederland niet zulke fanatieke actiegroepen die opkomen voor de privacybescherming als in de Verenigde Staten." Nederland
Volgens Van Kouwen zijn er te weinig sites in Nederland onderzocht om iets zinnigs over de situatie in Nederland te zeggen. "Dat neemt niet weg dat ook in Nederland zeker nog werk aan de winkel is. Consumenten moeten weer de baas worden over hun eigen gegevens. We leggen de verantwoordelijkheid daarvoor nadrukkelijk bij het bedrijfsleven." De Consumentenbond heeft inmiddels een overzicht van 'privacy-gedragsregels' opgesteld waaraan alle internetbedrijven zich zouden moeten houden. "We hebben inmiddels een deal gesloten met de NLIP, de vereniging van internetproviders." Daarnaast bepleit De Consumentenbond een 'systematische monitoring' van het privacybeleid van Nederlandse internetondernemingen door de Registratiekamer. "Als binnenkort de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht wordt, heeft de Registratiekamer een belangrijke rol bij de naleving daarvan."