De vijftien ministers zijn dat donderdag onder voorzittersschap van België overeengekomen. De ministers willen dat er een nieuwe Europese wet komt die het gebruik van spam en ongevraagde tekstberichten op mobieltjes verbiedt. Dergelijke berichten kosten de Europese consument op jaarbasis zo'n 10 miljard euro, zo denken kenners. Er moet een opt-in systeem komen, waarbij internetters alleen reclame ontvangen als ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Het besluit gaat lijnrecht in tegen de mening van het Europees Parlement. Dit is van mening dat er géén verbod op Europees niveau op spam moet komen. Lidstaten zouden zelf maar moeten bepalen in welke mate zij spam willen aanpakken. De Europarlementariërs kiezen bovendien in tegenstelling tot de telecomministers voor het minder strenge opt-out. Hiermee krijgen bedrijven de mogelijkheid te spammen totdat de ontvanger aangeeft daar niet van gediend te zijn. Het parlement en de ministers staan dan ook lijnrecht tegenover elkaar. Rik Daems, de Belgische telecomminister die de vergadering voorzat, geeft toe dat de komende onderhandelingen met het europarlement zeer zwaar zullen worden. De ministerraad en het europarlement zijn de twee lichamen binnen de Europese Unie die de macht hebben wetten te maken. De ministers zijn de parlementariërs overigens wel enigszins tegemoet gekomen. Bedrijven mogen wat hen betreft namelijk wel bestaande klanten blijven benaderen met elektronische berichten.

Cookies

Tevens hebben de ministers een beslissing over cookies genomen. Een algeheel verbod op cookies, waarover eerder werd gesproken, is niet aan de orde. Websites moeten hun klanten wel mededelen dat zij een cookie op de pc van de internetter plaatsen. Het gebruik van zogeheten spionage-cookies wordt wel verboden, zo willen de ministers. Dergelijke cookies geven websitebeheerders exacte informatie over een bepaalde pc. Daems heeft nog tot midden volgende week de tijd om een compromis te vinden met het Europarlement. Als zij er niet uitkomen, zal de Europese Commissie ze uiteindelijk moeten zien te verzoenen.