De wijzigingen voor het besturingssysteem moeten zijn beslag krijgen in Service Pack 2, dat in de eerste helft van het volgend jaar zal uitkomen. Microsoft liet alvast zijn licht schijnen over de op stapel staande veranderingen tijdens de Professional Developers Conference die momenteel in Los Angeles wordt gehouden. Overwogen wordt om de zogenoemde Internet Connection Firewall standaard in XP aan te zetten. Dit moet computers beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Een andere maatregel is juist het standaard uitzetten van de Windows Messenger Service. Deze dienst is oorspronkelijk bedoeld voor systeembeheerders die de gebruikers op hun netwerk kunnen waarschuwen voor bijvoorbeeld het afsluiten van het netwerk. Maar ook spammers kunnen er gebruik van maken, zo is gebleken. Daarbij komt nog dat een recent ontdekt gat in de Messenger (niet te verwarren met MSN Messenger) een pc kan laten crashen. Microsoft zoekt overigens nog naar een oplossing voor dit probleem.