Veel mensen ondervinden grote financiële schade doordat zij slachtoffer zijn geworden van misbruik van hun inbelverbinding, zo stelt het ministerie. Deze schade wordt vaak pas ontdekt bij het ontvangen van de telefoonnota.

De schade ontstaat doordat gebeld wordt via zogeheten dialers. Deze malafide programmaatjes bellen ongemerkt in naar dure telefoonnummers.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft wetgeving in voorbereiding om de consument beter te beschermen tegen dergelijke praktijken. Toch wil de minister benadrukken dat de consument ook zelf maatregelen kan nemen door zijn computer beter te beveiligen.

Daarom geeft het ministerie in samenwerking met de OPTA een brochure uit. In de brochure 'Dialers, wat te doen tegen misbruik van je inbelverbinding' (pdf) kan men onder meer lezen wat een dialer is, hoe deze te herkennen is en wat men er tegen kan doen.