Dat blijkt uit een onderzoek gehouden onder 14 sociale netwerksites, waaronder Facebook en Hyves. De sociale netwerken vulden voor het onderzoek een vragenlijst in met veiligheidsmaatregelen voor minderjarigen en beantwoordden in welke mate zij deze hadden doorgevoerd.

Aan de hand van deze antwoorden namen onderzoekers de proef op de som en registreerden zich op de site als minderjarigen. Deze maand kwamen de laatste onderzoeksresultaten naar buiten en de vraag rijst hoe het is ingesteld met sociale netwerken als Hyves en Facebook?

Hyves: Afgeschermde niet te vinden accounts?

Hyves laat een aantal steken vallen en spreekt zichzelf op een aantal punten tegen. De site geeft aan dat minderjarige gebruikers (onder 16) na registratie standaard een afgeschermde privéaccount krijgen. De onderzoekers constateerden dat de gegevens van de minderjarigen open en bloot inzichtelijk waren: “Niet alleen vrienden maar ook andere geregistreerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot sommige profieldata van de minderjarige, namelijk hun naam, wat ze leuk en niet leuk vinden, hun hobbies, relatiestatus, foto's en commentaren die door anderen zijn geplaatst."

Hyves beweert daarnaast dat minderjarigen niet gevonden kunnen worden door de interne zoekmachine van het platform (“no user can search for under 16s"). Ook dit bleek niet geheel te kloppen. De onderzoekers konden de profielen moeiteloos terugvinden in de zoekresultaten van de Hyves-zoekmachine. Volwassenen kunnen dus vriendschapsverzoeken versturen naar de minderjarige jongeren met daarin een persoonlijke boodschap. De minderjarigen kunnen deze verzoeken wel afwijzen.

Hyves: Ouderlijke toestemming

Eén van de grotere schendingen van Hyves blijkt de ouderlijke toestemming. Hoewel Hyves beweert dat geen enkele minderjarige (<16 jaar) een profiel kan aanmaken zonder toestemming van ouders, bleken de onderzoekers dit moeiteloos te kunnen. Ook in de gebruikersvoorwaarden meldt Hyves dat ouders de registratie moeten goedkeuren.

“In feite, wanneer bezoekers zich registreren, wordt ze gevraagd hun geboortejaar te selecteren uit een uitrolmenu (gaande van 1900 tot 2010). Daarom was het mogelijk om zich te registreren als 9-jarige zonder bijkomende vragen of opmerkingen."

Hyves verklaarde in de enquête tevens dat ouders kunnen vragen hun IP-adres te laten blokkeren om te verhinderen dat hun kinderen toegang krijgen tot de sociale netwerksite. De onderzoekers vonden echter geen enkele informatie over deze specifieke functionaliteit.

De onderzoekers raden naast het verbeteren van deze punten ook het versimpelen van de gebruiksvoorwaarden aan, waarin het huidige juridische jargon leesbaar is voor jongeren. Tenslotte worden de jongeren ook blootgesteld aan advertenties, zoals voor mobiele diensten, reizen en een online shop.

Facebook - Re-registreren mogelijk

Facebook komt beter uit de onderzoeksresultaten dan Hyves. De onderzoekers betrappen het grootste online netwerk toch op een aantal fouten. Facebook beweert in de enquête dat alleen jongeren vanaf 13 jaar zich mogen registreren. Met behulp van cookies wordt zogenaamde re-registratie voorkomen.

Facebook gaf in het experiment bij registratie als 9-jarige inderdaad een foutmelding. Vervolgens konden de onderzoekers direct daarna toch een account aanmaken als '13-jarige'. Het enige dat ze daarvoor hoefden te doen was het sluiten en heropenen van de browser (Firefox). Dit duidt erop dat de cookies die dit moeten beletten, worden verwijderd.

Facebook: Pestgedrag toegestaan

Ook de accounts van Facebook worden voor minderjarigen niet standaard afgeschermd als privé. De jongeren kunnen de instellingen zelf naar hartenlust veranderen en worden na registratie onvoldoende gewezen op het afschermen daarvan.

De onderzoekers kwamen tevens tot de conclusie dat niets met gemeld pestgedrag wordt gedaan. Naar aanleiding van een experiment, waarin zij een fictieve gebruiker pestten met schadelijke foto's, weigerde Facebook om de content te verwijderen. Zelfs na meldingen van het slachtoffer aan Facebook volgde geen reactie en bleef de foto online staan. Verder concludeerden de onderzoekers dat Facebook geen hulpmiddelen biedt aan ouders om hun kinderen te beschermen en dat de minderjarigen blootgesteld worden aan ongepaste advertenties.

Neelie Kroes teleurgesteld

Europees Commissaris Neelie Kroes is teleurgesteld in de resultaten van het onderzoek:

“Ik ben teleurgesteld dat de meeste sociale netwerksites verzaken om instellingen van minderjarige profielen standaard af te schermen, zodat zij alleen met goedgekeurde vrienden kunnen communiceren." Kroes benadrukt dat zij de sites zal verzoeken om zich te conformeren aan deze standaarden, omdat jongeren de consequenties van teveel openheid online nog niet helder hebben.

Update: Reactie Hyves

Hyves reageert tegenover Webwereld dat minderjarigen alleen op te zoeken zijn als voor- en achternaam bekend zijn, zodat bekenden hen wel kunnen vinden. Verder heeft Hyves inmiddels beter leesbare voorwaarden online gezet. Ten aanzien van de toestemming van ouders, geeft Marnix Franssen (PR & Communicatie Hyves) aan dat minderjarigen bij registratie een extra melding krijgen met de tekst: Door op Registreren te klikken verklaar ik toestemming te hebben van mijn ouders.

Franssen geeft aan dat Hyves hiernaast nog een extra vinkvakje zal aanmaken zodat minderjarigen expliciet aangeven bekend te zijn met de toestemming. Verder geeft hij aan dat het blokkeren van IP-adressen door ouders weinig zin heeft, omdat minderjarigen op andere computers ook kunnen Hyven. Hyves blijft volgens hem continu bezig met het verbeteren van de privacy.