Tot deze conclusie komt althans een speciale commissie die de infrastructuur van de FBI onder de loep heeft genomen. De auditcommissie is vooral slecht te spreken over de traagheid van de organisatie. Het 178-pagina's dikke rapport - dat eerder deze week werd vrijgegeven - refereert hierbij onder meer aan `grote interne controlezwakheden' die in 1990 al aan het licht kwamen en nog steeds niet verholpen zijn. "Deze terugkerende gebreken geven aan dat het FBI-management in het verleden niet genoeg aandacht heeft besteed aan zijn it-programma", concluderen de onderzoekers.

Bezorgd

Het rapport, dat werd uitgevoerd in opdracht de inspecteur-generaal (Office of the Inspector General, OIG) van het Amerikaanse ministerie van Justitie, zet bovendien vraagtekens bij het it-beleid van de FBI. Deze zorgen hebben dan vooral betrekking op het beveiligingsbeleid, procedures, standaarden, wachtwoordbeheer en het patchbeheer. De FBI werkt al enkele jaren aan een it-inhaalslag, met als projectnaam Trilogy. Hierbij moet onder andere de hard- en software worden geüpgrade. In totaal worden de kosten voor dit megaproject geschat op 596 miljoen dollar. Bij aanvang van het project ging men nog uit van 380 miljoen dollar.