De definitie van verdacht gedrag in internetcafé's is het gebruik van tools of portals die de gebruiker anonimiteit verschaffen, zoals het verbergen van zijn ip-adres. Ook een “mogelijke indicator van terroristische activiteit" is het gebruik van encryptie en het op afstand inloggen op een account dat hoort bij een lokale dienst voor internettoegang. Dat laatste omvat bijvoorbeeld webmail van de eigen thuis-isp.

Verdachte sites bezoeken

De flyer (pdf) die Amerikaanse burgers oproept dit soort activiteit te melden aan de overheid is ontworpen door de FBI en het ministerie van Justitie. Het document en de brede reikwijdte ervan zijn gemeld door de website Public Intelligence, die zijn lezers waarschuwt dat het zelf ook als 'verdachte activiteit' kan gelden. Het overheidsdocument noemt namelijk het lezen van content over militaire tactieken en revolutionaire literatuur als een mogelijk teken van terroristische activiteit.

Verder bestempelen de FBI en Justitie iedereen die “erg bezorgd is over privacy" en die “probeert zijn beeldscherm af te schermen van het blikveld van anderen" een verdacht figuur. Anonimiseringsdienst TOR (The Onion Routing) uit op Twitter verbazing over deze definities voor tekenen van terroristische activiteit.

Brede campagne

De folder met instructies voor 'bezorgde burgers' is onderdeel van een bredere antiterrorismecampagne van de FBI. Daarbij waarschuwt het ook voor verdachte inkopen bij legerdumps en winkels met survivalartikelen. Verder genieten elektronicawinkels (pdf) de kritische aandacht van de Amerikaanse overheid voor terroristische aanwijzingen.

De antiterrorismefolder voor verdachte activiteiten in internetcafé's: FBI - Internet_Cafe