Dit blijkt uit de bewijslast die deze week is aangedragen in de zaak tegen de 15-jarige jongen. De tiener heeft bekend per mail enkele bommeldingen te hebben gedaan en diverse identiteiten te hebben gestolen.

De jongen is veroordeeld tot negentig dagen jeugdgevangenis en een schadevergoeding van 8852 dollar, zo meldt The Olympian.

De eerste bommelding is op 4 juni verzonden door de puber. In een latere melding heeft hij de school en politie uitgelachen omdat zij de via Myspace verzonden mails niet naar hem konden traceren.

Binnen enkele dagen had de FBI echter juridische goedkeuring om met een programma genaamd Computer & Internet Protocol Address Verifier (CIPAV) het spoor vanaf het Myspace-account te herleiden naar de pc van de beheerder.

Het spywareprogramma zorgde ervoor dat de computer waarmee werd ingelogd op het Timberlinebominfo-account bij Myspace zichzelf bekendmaakte aan de FBI.

Het is onbekend hoe de FBI de spyware op de pc van de jongen heeft gekregen. Mogelijk hebben ze hem dit simpelweg gemaild via de mailservice van Myspace. Een andere mogelijkheid is dat de FBI een exploit heeft gebruikt, suggereert Roger Thompson, cto van Exploit Prevention Labs. Bron: Techworld