De Finse regering hoeft niet zoals het kabinet acht weken op het vonnis van het Europees Hof te broeden om de conclusie te trekken: de bewaarplicht moet op de schop.

Finland blij met vonnis

Eerder deze week verklaarde het Hof de richtlijn bewaarplicht telecommunicatiegegevens met terugwerkende kracht ongeldig, omdat het in strijd is met fundamentele grondrechten zoals de privacy.

"Uiteraard zullen we paragrafen die voortvloeien uit de richtlijn schrappen. We schikken ons graag naar dit vonnis", aldus Krista Kiuru, minister van Onderwijs, Wetenschap en Communicatie. Dat meldt de Helsinki Times.

Nederlandse bewaarplicht blijft van kracht

Een heel andere reactie dan staatssecretaris Fred Teeven die, ondanks aandringen van de Kamer, zich nog niet over het arrest wil uitlaten. Justitie verwacht over twee maanden met een reactie en standpunt te komen. Sommige fracties dreigen nu met een motie tot een intrekkingswet.

Ondertussen blijft de status quo van opslaan van alle metadata van telefonie en internet gehandhaafd. Tot nog toe trekt alleen de Zweedse provider Bahnhof zijn conclusies en heeft eigenhandig de opslag van de gegevens gestaakt en alle bewaarde data gewist.