Dit blijkt uit een nog te verschijnen onderzoek van Psinet Europe. De service provider nam de proef op de som met twee dummy servers. In acht weken tijd werden de servers meer dan 20.000 keer belaagd. Psinet heeft voor deze test twee websites in het leven geroepen die door moesten gaan voor een Europese banksite. Eén van de twee sites werd op serverniveau niet beschermd. De ander was voorzien van een firewall.

Aanvallen

Psinet heeft vervolgens gedurende acht weken de activiteiten van hackers op beide servers in de gaten gehouden. De onbeschermde server werd 19.128 keer aangevallen. De server met firewall werd aanzienlijk minder vaak aangevallen, namelijk 1672 keer. Psinet constateert dan ook dat een firewall de kans op een aanval van buitenaf aanzienlijk verkleint. Wel waarschuwt de service provider dat de inbraakpogingen op de beschermde server van een hoger niveau waren.

High risk

Bijna eenderde van de aanvallen op de server met firewall valt volgens Psinet in de categorie met een hoog risico. "Elk bedrijf heeft gevoelige plekken en moet dan ook continue kijken waar deze zitten", aldus Neil Downing van Psinet. "De online beveiliging zou voor alle bedrijven prioriteit nummer één moeten zijn. Opvallend is dat meer dan de helft van onze klanten niet eens een firewall heeft. Dit is vergelijkbaar met een individu die geen slot op zijn voordeur heeft."

West-Europa

Psinet heeft begin dit jaar een soortgelijke test gedaan. In zijn datacenter in Amsterdam stond toen een onbeschermde server. Deze werd binnen 24 uur meer dan 450 keer met opzet aangevallen. Uit de statistieken van die proef bleek destijds dat dat het merendeel van de aanvallen afkomstig was uit West-Europa en de Verenigde Staten. Volgens de isp waren de meeste hackers toen afkomstig uit Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië.