De marktvorser stelt in een recent uitgekomen onderzoek (The State of Enterprise IT Security: 2008 to 2009) onder in totaal 942 bedrijven dat meer dan eenvijfde van alle grote bedrijven (zowel in Europa als in de VS) met duizend of meer werkplekken erover denkt om over te stappen op volledige encryptie van hun storagesystemen. Een ongeveer even grote groep van bedrijven is voornemens om dit jaar op iets minder ingrijpende toer te gaan door de encryptie te beperken tot het bestandssysteem.

Ook het mkb lijkt gecharmeerd van de mogelijkheden om gegevens te versleutelen. 18 procent heeft plannen om encryptie toe te passen binnen hun ict-omgeving. Zeker bij deze bedrijven zal security een grotere rol gaan spelen, zo schrijft hoofdonderzoeker Jonathan Penn in zijn rapport. "Kleine en middelgrote bedrijven reserveerden gemiddeld 9,1 procent van hun budget aan security in 2008", zo schrijft Forrester. "Het is een terugval van 9,4 procent in 2007, maar voor 2009 zal het terugveren naar 10,1 procent van het budget." Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar gegevensbeveiliging, maar ook applicatiebeveiliging wordt volgens de enquête over de volle breedte als 'zeer belangrijk' ervaren.

Er is ook een klein verschil op te merken tussen groot en klein. De grote bedrijven leggen hun aandacht meer op het versleutelen van het interne e-mailverkeer, terwijl de kleinere bedrijven zich juist meer gaan richten op data leakage prevention (dlp). Dat dlp zo populair wordt, lijkt de afgelopen jaren al te zijn aangevoeld door verschillende grote leveranciers, die allemaal kleine bedrijven hebben opgekocht die in deze markt zitten.

Helaas gaat het onderzoek niet in op de vraag welke encryptiemethoden zoal worden overwogen. Bron: Techworld